Profilbild

Stefan Reimer

Stefan är född 1962. Han är chefsrådman vid Helsingborgs tingsrätt och har lång erfarenhet som tingsrättsdomare. Han har varit särskild utredare och expert inom en rad utredningar på straffrättens område; senast som expert i utredningen om vissa straffprocessuella frågor som bl.a. behandlade frågor kring oskuldspresumtionen. Stefan är också kursansvarig lärare för Domstolsakademins kurser i påföljdsbestämning för ordinarie domare.

Aktiva kurser