Profilbild

Thomas Ogard

Jag började på Moll Wendén 2010 för att ingå i byråns specialistområde Anställda & Bemanning. Jag har arbetat med affärsjuridik under hela min karriär och har specialiserat mig på arbetsrätt och tvistelösning där jag hjälper både svenska och utländska företag. På regelbunden basis föreläser och undervisar jag på ämnet arbetsrätt bland annat vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och vid Sveriges HR-förening. Sedan 2012 har jag varit medlem i Sveriges Advokatsamfund.

Aktiva kurser