Utbildningsserier

Hösten 2018 lanserar vi en helt ny unik produkt för branschen. Den kommer att paketeras och lanseras under utbildningsserier, som ombesörjer hela ditt utbildningskrav som Advokat. Dessa utbildningsserier kommer att kallas för forum, de kommer att ha en huvudansvarig lärare. Detta för att garantera en röd tråd genom hela utbildningen. Det kommer att kompletteras med att vi bjuder in några av de absolut främsta experterna som gästföreläsare. Varje kursdag avslutas med öppen diskussion med huvudläraren som mentor. Syftet med denna satsning är att du som specialist ska få gå på utbildningar som syftar till att ge fördjupande kunskaper i ämnen inom din vardag, detta för att uppfylla ditt utbildningskrav.

Vi vet att våra kunder lever i en ständigt föränderlig vardag och att förhinder kan uppstå med kort varsel. Därför lanserar vi en ny kundplattform. En plattform för dig som forumdeltagare, detta för att du ska ha möjlighet att ta del av en kurs online i efterhand om du missar det fysiska tillfället. Vi spelar in alla forumträffar och publicerar dem under kundplattformen. Varje dag kommer delas in i avsnitt om ca en timme per avsnitt, med tillhörande kunskapstest. Det gör att du har råd att missa en fysisk kurs per år, men ändå använda timmarna för samfundets krav. För mer detaljerad information om villkoren som omfattar våra forum, se under fliken villkor i menyn ovan eller klicka här.