Aktuella utbildningar

Villkor
Vi värdesätter högsta kvalitét på våra kurser! Därför är grupperna aldrig större än ca 30 deltagare och i många fall färre än så. Detta för att det alltid ska finnas utrymme för dig som deltagare att ställa dina frågor och få svar!

ExLibro präglas av en familjär stämning med ständigt höga ambitioner om att bli bättre och ligga i framkant när det gäller utvecklingen av nya produkter och digitalisering, med syftet att förenkla för vår kunder. För oss är det personliga mötet med er som kunder den främsta källan till inspiration, därför är vi alltid lyhörda för vad ni önskar för nya tjänster och utbildningar, vi gör ju trots allt det vi gör för er skull!

Går du en kurs hos ExLibro är det med stor sannolikheten samma person som du bokat kursen hos, som även hälsar dig varmt välkommen vid kurstillfället. Med en nära relation till dig under hela processen vill vi att du ska känna dig trygg och få ut det bästa av utbildningarna. 

Att vi är en liten aktör gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt ta tillvara på era önskemål gällande nya ämnen och föreläsare. Oavsett om det gäller en öppen-, internkurs eller kurser utomlands.
Vi tar även tacksamt emot tips på hur vi kan utveckla nya produkter och tjänster som förenklar din vardag, så tveka inte att höra av dig!

 

Filtrera
Visa alla
Affärsjuridik
Familjerätt
Fastighetsrätt
Arbetsrätt
Straffrätt
Entreprenadrätt
Processrätt
Videoföreläsningar-Affärsjuridik
Videoföreläsningar-Straffrätt

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona och force majeure - del 1

I dessa coronatider vill många att någon annan ska betala, det är ju trots allt force majeure! Hyresgäster vill ha sänkt hyra, vilket i praktiken innebär att de vill att hyresvärden ska betala. Uppdragsgivare vill boka av uppdrag – naturligtvis utan att behöva betala något. Köpare vill under åberopande av force majeure avbeställa. Och leverantörer som inte kan leverera, vill antingen slippa påföljder för sitt avtalsbrott, eller få leverera till ett högre pris än det avtalade. Vilka konsekvenser får corona på avtal? Detta får du svar på i den här videoföreläsningen som är ca 25 min lång.

Glöm inte del 2 "Corona och hardship".

 

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona och hardship - del 2

I dessa coronatider kan situationen vara sådan att en part vill helt eller delvis slippa ifrån ett åtagande. Vad är det egentligen som gäller och vilka bestämmelser reglerar detta? Få svaren på den här videoföreläsningen som handlar om corona och hardship och som är ca 25 min lång.

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona, force majeure och hardship - del 1 och 2

I dessa coronatider vill många att någon annan ska betala, det är ju trots allt force majeure! Hyresgäster vill ha sänkt hyra, vilket i praktiken innebär att de vill att hyresvärden ska betala. Uppdragsgivare vill boka av uppdrag – naturligtvis utan att behöva betala något. Köpare vill under åberopande av force majeure avbeställa. Och leverantörer som inte kan leverera, vill antingen slippa påföljder för sitt avtalsbrott, eller få leverera till ett högre pris än det avtalade. Vilka konsekvenser får corona på avtal?

Om situationen är sådan att en part vill helt eller delvis slippa ifrån ett åtagande, vad är det då egentligen som gäller och vilka bestämmelser reglerar detta?

Få svaren på den här videoföreläsningen om 25 min x 2 som handlar om corona, force majeure och hardship.

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Straffrätt

Straffrättsliga nyheter 2020 - videoföreläsning (halvdag)

I den här videoföreläsningen, uppdelad på fyra fristående pass á ca 30 min, sammanfattar justitierådet Stefan Reimer de viktigaste nyheterna inom straffrätten under det gångna året. Detta är en unik möjlighet att få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren. 

 

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där ungefär två dagar senare. 

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Processrättsliga nyheter 2020 - videoföreläsning (halvdag)

I den här videoföreläsningen, uppdelad på fyra fristående pass á ca 30 min, sammanfattar justitierådet Stefan Reimer de viktigaste nyheterna inom processrätten under det gångna året. Detta är en unik möjlighet att få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av processrätten de kommande åren. 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast två dagar senare.

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Straffrätt

Straffrättsliga nyheter 2020 - videoföreläsning (heldag)

I den här videoföreläsningen, uppdelad på fyra fristående pass á ca 30 min, sammanfattar justitierådet Stefan Reimer de viktigaste nyheterna inom straffrätten under det gångna året. Detta är en unik möjlighet att få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren. 

 

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där ungefär två dagar senare. 

Nyhet

16

sep

2021

Stockholm

Affärsjuridik, Familjerätt

När döden, kärleken eller osämja mellan ägarna hotar bolaget - avancerad kurs om några av aktieägaravtalets fallgropar

Ger du juridisk rådgivning om och skriver aktieägaravtal? Då är den här kursen ett måste! Föreläsarna går bl.a. igenom för- och nackdelar med reglering i bolagsordningen vs aktieägaravtalet, samspelet mellan äktenskapsförord och aktieägaravtal samt ärvdabalkens betydelse vid upprättande av aktieägaravtal.

 

 • Vilken är skillnaden i rättsverkan mellan reglering i bolagsordning jämfört med aktie­ägar­avtal?
 • Vilka frågor kan och bör regleras i bolagsordningen och vilka hör hemma i aktieägaravtalet?
 • Hur ska aktier hanteras i en bodelning?
 • Vad krävs för att aktier ska undantas från en bodelning?
 • Vilken betydelse har ett äktenskapsförord om en av aktieägarna dör?
 • Går det att i aktieägaravtal avtala om vad som ska hända med aktierna om en aktieägare dör?
 • Finns det bestämmelser som makar inte kan avtala om i ett aktieägaravtal just därför att de är gifta?
 • Vilken verkan får en i aktieägaravtal reglerad värderingsbestämmelse vid skilsmässa respektive dödsfall?
 • Bör ett aktieägaravtal innehålla vitesklausul och skiljeklausul?
 • Hur säkerställs efterlevnaden av ett aktieägaravtal vid t.ex. inlösen p.g.a. kontraktsbrott eller vid en drag-along?
 • Utgör samarbetet under ett aktieägaravtal ett enkelt bolag och kan i så fall handelsbolagslagen avtalas bort?
 • Finns det några aktiebolagsrättsliga aspekter att fundera över vid utfärdandet av en framtids­fullmakt?

Nyhet

17

sep

2021

Stockholm

Affärsjuridik

Avancerad aktiebolagsrätt och ny praxis - en fördjupningskurs med praktiskt perspektiv

Föreläsarna Urban Båvestam och Anders Lagerstedt går igenom ett urval av aktiebolagsrättsliga frågor som har visat sig vara svåra eller som på senare tid har fått sin lösning först genom Högsta domstolens avgöranden. Ett måste för dig som arbetar med aktiebolagsrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Vad krävs för att ett lån ska omfattas av undantaget för kommersiella lån?
 • Var går förvärvslåneförbudets gränser?
 • Är en förskottsutdelning ett otillåtet lån?
 • Kan styrelsen eller VD besluta om förtäckta värdeöverföringar?
 • Kan en olovlig utdelning läkas?
 • Är anteciperade och interima utdelningar tillåtna?
 • Hur ska en uppskjuten utbetalning hanteras?
 • Hur fördelas ansvaret mellan styrelse och revisor när bolaget och aktieägarna lidit skada?
 • Vilken betydelse har bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut?
 • Hur sent kan en första kontrollbalansräkning upprättas för att ha ansvarsbrytande verkan?
 • Sätter konkurs och företagsrekonstruktion stopp för styrelsens KBR-ansvar?
 • Vilken betydelse har kausalitetsprincipen vid klander av stämmobeslut i ljuset av senare års praxis?
 • Kan en styrelse vara beslutför trots att en majoritet av de utsedda ledamöterna har avgått?

Nyhet

08

okt

2021

Stockholm

Affärsjuridik, Processrätt

Avtalstolkning och bevisrätten

Lyssna till när nya justitierådet Stefan Reimer behandlar komplexa frågor och problem som rör gränslandet mellan avtalstolkning och bevisbörda/bevisvärdering. Föreläsningen hålls i seminarieform och utgår från praktikfall baserade på verkliga mål. Ett måste för dig som arbetar med avtalsättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Samspelet och interaktionen mellan avtalstolkningsprinciper, åberopsbördan och bevisbörderesonemang
 • Bevisskyldighet för omständigheter som läggs till grund för avtalstolkning
 • Parternas förpliktelser vid sammansatta och komplexa avtalsförhållanden
 • Domstols eller skiljenämnds användning av olika tolkningsprinciper och betydelsen av parternas ståndpunkter gällande dessa
 • Skiljeklausulers avtalsrättsliga bundenhet och processrättsliga betydelse, särskilt i förhållande till tredje man och vid flerpartsavtal
 • När och på vilket sätt har en parts möjligheter att säkra bevisning betydelse för avtalstolkning och bevisskyldighet
 • Särskilda problem gällande avtalstolkning och bevisskyldighet i samband med tvister efter en konkurs

Nyhet

22

okt

2021

Stockholm

Straffrätt

Avancerad straffrätt

Lyssna till när nya justitierådet Stefan Reimer går igenom komplexa straffrättsliga frågor kring ansvaret för medverkan, försök och förberedelse till brott i 23 kap. brottsbalken och ansvarsfrihetsgrunder som nödvärn och nöd i 24 kap. brottsbalken behandlas och diskuteras i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga mål. I ett särskilt avsnitt belyses de särskilda påföljdssituationer som uppkommer i anslutning till dessa frågor. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Gränsdragningen mellan medgärningsmannaskap och annan medverkan
 • När inträder försökspunkten vid olika brottstyper?
 • Vad ska uppsåtet täcka vid medverkan till annans utförande av brott?
 • Vad tar uppsåtet sikte på vid förberedelse och stämpling till brott? Hur tillämpas täckningsprincipen vid farebrott och brottstyper som är av ”förberedelsekaraktär”?
 • Påföljdsbestämning vid försök, förberedelse och stämpling till brott
 • Nödvärn och nöd – ansvarsfrihet, putativsituationer och excesssituationer
 • Påföljdsbestämning i fall där 24 kap. brottsbalken är tillämplig, utan att det leder till ansvarsfrihet

Nyhet

08

nov

2021

Stockholm

Affärsjuridik, Processrätt

Processrättsliga nyheter - en praktisk genomgång av vad som hänt och som är på gång

Under en dag går en av våra mest uppskattade föreläsare, justitierådet Stefan Reimer, igenom utvecklingen inom processrätten, med särskilt fokus på civilrättsprocessrätten och specialprocess, under det gångna året, samt blickar framåt inför det fortsatta året. Under dagen kommer du på ett praktiskt och pedagogiskt vis att serveras de viktigaste nyheterna, och de skarpaste analyserna, med utgångspunkt i praxis på processrättens område. Vidare diskuteras och analyseras olika problem i rättstillämpningen. 

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Nya avgöranden från Högsta domstolen och från hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Vilka eventuella förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Edition och annan informationshämtning
 • Förberedelse, materiell processledning och sammanställningar
 • Kvarstad och verkställighet
 • Förhandsavgöranden - EU-domstolens roll och nationell domstols bedömningsutrymme
På denna kurs finns idag färre än fem platser kvar!

Fåtal platser kvar

12

nov

2021

Göteborg

Straffrätt

Avancerad straffrätt

Lyssna till när nya justitierådet Stefan Reimer går igenom komplexa straffrättsliga frågor kring ansvaret för medverkan, försök och förberedelse till brott i 23 kap. brottsbalken och ansvarsfrihetsgrunder som nödvärn och nöd i 24 kap. brottsbalken behandlas och diskuteras i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga mål. I ett särskilt avsnitt belyses de särskilda påföljdssituationer som uppkommer i anslutning till dessa frågor. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Gränsdragningen mellan medgärningsmannaskap och annan medverkan
 • När inträder försökspunkten vid olika brottstyper?
 • Vad ska uppsåtet täcka vid medverkan till annans utförande av brott?
 • Vad tar uppsåtet sikte på vid förberedelse och stämpling till brott? Hur tillämpas täckningsprincipen vid farebrott och brottstyper som är av ”förberedelsekaraktär”?
 • Påföljdsbestämning vid försök, förberedelse och stämpling till brott
 • Nödvärn och nöd – ansvarsfrihet, putativsituationer och excesssituationer
 • Påföljdsbestämning i fall där 24 kap. brottsbalken är tillämplig, utan att det leder till ansvarsfrihet

Nyhet

22

nov

2021

Stockholm

Straffrätt

Straffrättsliga nyheter 2021 - En praktisk genomgång av vad som hänt och vad som är på gång!

Lyssna till nya justitierådet Stefan Reimer när han redogör för och analyserar nya lagar och praxis inom straffrätten, och inte minst dess praktiska betydelse och tillämpning. Medföreläsare är ingen mindre än Bengt Ivarsson, advokat och f.d. ordförande i Advokatsamfundet. Tanken med detta är att få två perspektiv på rättsutvecklingen det senaste året. Detta är en unik möjlighet att dels få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren, dels få Bengt Ivarssons synvinkel som advokat och ta del av hans gedigna erfarenhet från olika förtroendeuppdrag. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Nya avgöranden från Högsta domstolen och hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Vilka förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver
 • Tillämpningen av de nya bestämmelserna om våldtäkt och andra sexualbrott (samtyckeslagstiftningen)
 • Nya bestämmelser om straffet för mord
 • Terroristbrottslagstiftningen – lagstiftning och rättspraxis
 • Nya regler om straffrättsliga sanktioner för företag
 • Utvisning på grund av brott
På denna kurs finns idag färre än fem platser kvar!

Fåtal platser kvar

01

dec

2021

Halmstad

Familjerätt

Familjerättsligt forum 2021 på Hotel Tylösand - Halmstad

Syftet med dessa kurser är att den praktiskt verksamme juristen eller boutredaren ska få ett forum för att på djupet diskutera vardagliga och praktiska problem som uppstår i jobbet, inom ramen för årets föreläsningar. (För mer information samt fullständigt kursprogram, se nedan).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Flera praktiska fall med komplicerade efterarvskvotsberäkningar vid arv
 • Ett arvskifte - flera dödsbon
 • Efterarv- en tillgång eller en andel?
 • Efterarvsrätt vid (ev) bristbo och försäkringars påverkan av efterarvskvoten
 • Förkovran eller minskning av arv
 • Förskott på arv jämfört med det förstärkta laglottsskyddet
 • Bevakning av efterarvsrätt för make, sambo och testamentstagare

Nyhet

09

dec

2021

Stockholm

Fastighetsrätt

Att förhandla och tolka kommersiella hyresavtal - i kristider!

Ger du rådgivning till företag som bedriver kommersiell hyresverksamhet? Har du koll på vilka problem som kan uppstå i hyresrelationer när ena eller båda parterna hamnar i en ekonomisk kris?

Under denna kursdag reder Assur Badur, advokat och delägare på Vinge, ut frågor och problem som rör den kommersiella hyresrätten och hur detta lämpligtvis kan hanteras i hyresavtal, vilket ofta har stor praktisk betydelse när en part får ekonomiska problem. Kursen sker i seminarieform och syftar till att belysa olika komplexa frågeställningar som uppkommer i praktiken. Under dagen kommer du på ett praktiskt och pedagogiskt vis att serveras de viktigaste nyheterna och de skarpaste analyserna med utgångspunkt i framför allt ny praxis på den kommersiella hyrerättens område. En genomgång av de senaste två årens rättsfall från Högsta domstolen kommer att göras.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Genomgång av centrala ansvarsfrågor inom den kommersiella hyresrätten, bl.a.:
  • Hyresvärdens ansvar för sina prestationer och skador
  • Hyresgästens ansvar för sina prestationer och skador
  • Hyresvärdens ansvar enligt det indirekta besittningsskyddet
  • Hyresvärdens skydd vid avtalsbrott och oförutsedda händelser
  • Hyresgästens skydd vid avtalsbrott och oförutsedda händelser
  • Genomgång av nytillkommen refererad rättspraxis senaste två åren (2019/2020)
 • Olika sakrättsliga problem i samband med parts konkurs.
 • Under vilka förhållanden upphör ett hyresavtal på grund av ena partens konkurs eller obestånd?
 • I vilka fall har en hyresgäst rätt till reduktion av hyran?
 • I vilka fall kan en hyresvärd befrias från ansvar för nedsättning av hyra och/eller utge skadestånd?
 • Vilka möjligheter har part att friskriva sig från ansvar för att prestera under ett hyresavtal?
 • Hur ska olika standardklausuler på marknaden tolkas i ljuset av ovanstående?

Nyhet

18

jan

2022

Stockholm

Affärsjuridik

Aktiebolagsrättsliga utmaningar i FÅAB

Väldigt många aktiebolag i Sverige är ägarledda, dvs. bolag där ägarna själva är verksamma i bolaget. Att ägarledda bolag har andra utmaningar än aktiebolag med en stor ägarkrets är en självklarhet för den som kommer i kontakt med dessa bolag, men något som sällan kommer till uttryck i den juridiska litteraturen. Det handlar exempelvis om bolagsstyrning, förändringar i ägarkretsen, konfliktlösning och hur utträden ska gå till. I familjeföretag tillkommer utmaningar bl.a. i samband med att ägarna vill låta en ny generation ta över företaget.

På den här kursen gör vi nedslag i ett antal aktiebolagsrättsliga frågeställningar som är särskilt relevanta för ägarledda bolag.

 • Formella och materiella regler som kan åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke.
 • Förhållandet mellan å ena sidan den formella bolagsstämman och å andra sidan aktieägarmöten, ägarråd, familjeråd
 • Aktieägarnas insynsrätt, särskilt i aktiebolag med högst tio ägare
 • Vad regleras bäst i bolagsordningen respektive i aktieägaravtalet?
 • Konfliktlösningsmekanismer
 • Plötsligt dödsfall eller långvarig sjukdom
 • Oönskade passiva aktieägare
 • Bestämmelser om inlösen
 • Naken in-naken ut – eller inte
 • De aktiebolagsrättsliga låneförbuden
 • Generationsskiften från ett aktiebolagsrättsligt perspektiv
 • Dispens från låneförbud för att finansiera generationsskiften

Nyhet

15

mar

2022

Stockholm

Familjerätt

Konsten att hantera FÅAB vid bodelning och arv

När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller dödsfall ska bodelning ske. Såväl aktier som avkastning av dessa ska som huvudregel anses utgöra giftorättsgods och därmed ingå i bodelningen. I de fall aktierna är börsnoterade uppkommer sällan problem. När det däremot handlar om aktier i ägarledda bolag blir situationen ofta en annan. På denna kurs kommer vi fokusera på dom utmaningar som finns när ägarledda bolag eller så kallade FÅAB
Är en del av bodelningen.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Makars bundenhet av bolagsordning vs aktieägaravtal.
 • Dödsbo eller arvingars bundenhet av bolagsordning vs aktieägaravtal.
 • Makars lojalitetsplikt vs aktieägares lojalitetsplikt.
 • Vad kan makar kontra aktieägare avtala om?
 • Lottläggning av aktier.
 • Vad händer med pensionen?
 • Samägande, delägarskap, familjekonstellationer.
 • Andra bolagsformer och familjerätten
 • Om tvist uppstår:
  • vem bestämmer i ett bolag?
  • Vem företräder aktierna?

Nyhet

25

mar

2022

Stockholm

Affärsjuridik

Senaste årens HD-praxis avseende kommersiell avtalsrätt – en praktisk analys!

Rättsutvecklingen inom den kommersiella avtalsrätten sker kontinuerligt och huvudsakligen genom i första hand Högsta domstolens praxis. Kursen syftar till att dels orientera deltagarna om HD:s nyare praxis avseende den kommersiella avtalsrätten, dels tillhandahålla fördjupade och praktiska analyser rörande vissa däri behandlade viktigare frågor.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Avtalstolkning.
 • Hävning av avtal.
 • Friskrivningsklausuler.
 • Jämkning av avtalsvillkor.
 • Skadestånd inom obligationsrätten.
 • Argumentationsformer, förklaringar och principiella resonemang i HD:s avgöranden.

Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.