Aktuella utbildningar

Villkor
Vi värdesätter högsta kvalitét på våra kurser! Därför är grupperna aldrig större än ca 30 deltagare och i många fall färre än så. Detta för att det alltid ska finnas utrymme för dig som deltagare att ställa dina frågor och få svar!

ExLibro präglas av en familjär stämning med ständigt höga ambitioner om att bli bättre och ligga i framkant när det gäller utvecklingen av nya produkter och digitalisering, med syftet att förenkla för vår kunder. För oss är det personliga mötet med er som kunder den främsta källan till inspiration, därför är vi alltid lyhörda för vad ni önskar för nya tjänster och utbildningar, vi gör ju trots allt det vi gör för er skull!

Går du en kurs hos ExLibro är det med stor sannolikheten samma person som du bokat kursen hos, som även hälsar dig varmt välkommen vid kurstillfället. Med en nära relation till dig under hela processen vill vi att du ska känna dig trygg och få ut det bästa av utbildningarna. 

Att vi är en liten aktör gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt ta tillvara på era önskemål gällande nya ämnen och föreläsare. Oavsett om det gäller en öppen-, internkurs eller kurser utomlands.
Vi tar även tacksamt emot tips på hur vi kan utveckla nya produkter och tjänster som förenklar din vardag, så tveka inte att höra av dig!

 

Filtrera
Visa alla
Affärsjuridik
Familjerätt
Fastighetsrätt
Arbetsrätt
Straffrätt
Entreprenadrätt
Processrätt
Videoföreläsningar-Affärsjuridik
Videoföreläsningar-Straffrätt

Fåtal platser kvar

22

jan

2021

Halmstad

Straffrätt

Straffrättsliga nyheter - En praktisk genomgång av vad som hänt och vad som är på gång!

Lyssna till nya justitierådet Stefan Reimer när han redogör för och analyserar nya lagar och praxis inom straffrätten, och inte minst dess praktiska betydelse och tillämpning. Medföreläsare är ingen mindre än Bengt Ivarsson, advokat och f.d. ordförande i Advokatsamfundet. Tanken med detta är att få två perspektiv på rättsutvecklingen det senaste året. Detta är en unik möjlighet att dels få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren, dels få Bengt Ivarssons synvinkel som advokat och ta del av hans gedigna erfarenhet från olika förtroendeuppdrag. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Nya avgöranden från Högsta domstolen och hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Vilka förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver
 • Tillämpningen av de nya bestämmelserna om våldtäkt och andra sexualbrott (samtyckeslagstiftningen)
 • Nya bestämmelser om straffet för mord
 • Terroristbrottslagstiftningen – lagstiftning och rättspraxis
 • Nya regler om straffrättsliga sanktioner för företag
 • Utvisning på grund av brott

Fåtal platser kvar

01

feb

2021

Stockholm

Affärsjuridik

Transaktionsdagen (Winter edition)

Vi på ExLibro är mycket stolta över att meddela att föreläsarna är inga mindre än Sten Gejrot och Christer Danielsson!
Dessa förträffliga föreläsare kommer dela med sig av sina erfarenheter när det gäller förvärvsfinansiering och transaktionsrättsliga tvister.

Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller!
(Mer info om kursen nedan samt i fullständiga kursprogrammet)

Viktiga punkter ur kursinnehållet på förmiddagen

 • När är förvärvslåneförbudet tillämpligt?
 • Vilka möjligheter finns det att strukturera en finansiering utan att den står i strid med förvärvslåneförbudet?
 • Återkrävs alltid ställd säkerheter som strider mot förvärvslåneförbudet?

Viktiga punkter ur kursinnehållet på eftermiddagen

 • Vilken tvistelösningsform ska väljas, ad hoc eller institutionellt?
 • Vilka moment bör och bör inte skiljeklausulen innehålla?
 • Vilka frågor blir typiskt sett föremål för tvist?
 • Hur bör det så kallade godmansklausuler – eller revisorsklausuler utformas?

Nyhet

01

feb

2021

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona och force majeure - videoföreläsning (del 1) Kan ses när som!

I dessa coronatider vill många att någon annan ska betala, det är ju trots allt force majeure! Hyresgäster vill ha sänkt hyra, vilket i praktiken innebär att de vill att hyresvärden ska betala. Uppdragsgivare vill boka av uppdrag – naturligtvis utan att behöva betala något. Köpare vill under åberopande av force majeure avbeställa. Och leverantörer som inte kan leverera, vill antingen slippa påföljder för sitt avtalsbrott, eller få leverera till ett högre pris än det avtalade. Vilka konsekvenser får corona på avtal? Detta får du svar på i den här videoföreläsningen som är ca 25 min lång.

Glöm inte del 2 "Corona och hardship".

 

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

01

feb

2021

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona och hardship - videoföreläsning (del 2) Kan ses när som!

I dessa coronatider kan situationen vara sådan att en part vill helt eller delvis slippa ifrån ett åtagande. Vad är det egentligen som gäller och vilka bestämmelser reglerar detta? Få svaren på den här videoföreläsningen som handlar om corona och hardship och som är ca 25 min lång.

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

01

feb

2021

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona, force majeure och hardship (del 1 och 2) Kan ses när som!

I dessa coronatider vill många att någon annan ska betala, det är ju trots allt force majeure! Hyresgäster vill ha sänkt hyra, vilket i praktiken innebär att de vill att hyresvärden ska betala. Uppdragsgivare vill boka av uppdrag – naturligtvis utan att behöva betala något. Köpare vill under åberopande av force majeure avbeställa. Och leverantörer som inte kan leverera, vill antingen slippa påföljder för sitt avtalsbrott, eller få leverera till ett högre pris än det avtalade. Vilka konsekvenser får corona på avtal?

Om situationen är sådan att en part vill helt eller delvis slippa ifrån ett åtagande, vad är det då egentligen som gäller och vilka bestämmelser reglerar detta?

Få svaren på den här videoföreläsningen om 25 min x 2 som handlar om corona, force majeure och hardship.

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Fåtal platser kvar

16

feb

2021

Halmstad

Familjerätt

Familjerättsligt forum 2020 på Hotel Tylösand - Halmstad

Syftet med dessa kurser är att den praktiskt verksamme juristen eller boutredaren ska få ett forum för att på djupet diskutera vardagliga och praktiska problem som uppstår i jobbet, inom ramen för årets föreläsningar. (För mer information samt fullständigt kursprogram, se nedan).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Flera praktiska fall med komplicerade efterarvskvotsberäkningar vid arv
 • Ett arvskifte - flera dödsbon
 • Efterarv- en tillgång eller en andel?
 • Efterarvsrätt vid (ev) bristbo och försäkringars påverkan av efterarvskvoten
 • Förkovran eller minskning av arv
 • Förskott på arv jämfört med det förstärkta laglottsskyddet
 • Bevakning av efterarvsrätt för make, sambo och testamentstagare

Fåtal platser kvar

11

mar

2021

Göteborg

Entreprenadrätt

Entreprenadjuridiken och den allmänna förmögenhetsrätten

Söker du en mer avancerad kurs i entreprenadjuridik? I så fall är detta kursen för dig! Under en dag går Robert Deli från Vinge bland annat igenom förhållandet mellan entreprenadrätten och den allmänna förmögenhetsrätten. (För mer info se nedan samt fullständigt kursprogram)

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Avtalstolkning i entreprenadförhållanden
 •  Obligationsrättsliga frågeställningar som inte regleras i AB 04/ABT 06
 •  Skadeståndsrättsliga överväganden
 •  Den ökade internationaliseringen betydelse förtillämpningen av AB 04/ABT 06

Fåtal platser kvar

18

mar

2021

Stockholm

Familjerätt

Komplicerade arvskiftesfrågor i praktiken - en fördjupning

Unik kurs med fokus på komplicerade bodelnings- och arvskiftesfrågor ur ett praktiskt perspektiv. Kursen är en fristående fördjupning med en praktisk inriktning på den endagarskurs som går i mars 2020.

 •  Flera praktiska fall med komplicerade efterarvskvotsberäkningar
 •  Ett arvskifte - flera dödsbon
 •  Efterarv - en tillgång eller andel?
 •  Efterarvsrätt vid (ev.) bristbo 
 •  Försäkringars påverkan av efterarvskvoten
 •  Förkovran eller minskning av arv

Nyhet

16

apr

2021

Göteborg

Straffrätt

Påföljdsbestämning i praktiken

Denna heldagskurs ägnas helt åt den svåra konsten att bestämma påföljd för brott. Föreläsare är ingen mindre än justitierådet Stefan Reimer, som har lång och gedigen erfarenhet av att både undervisa om och som domare tillämpa knepiga påföljdsfrågor. Kursen inleds med en genomgång av påföljdssystemets struktur och uppbyggnad, med särskilt fokus på beslutsprocessen och de olika steg som måste gås igenom för att kunna välja påföljd och bestämma straffvärde enligt 29 kap. och 30 kap. brottsbalken. Därefter sker undervisningen huvudsakligen i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga avgöranden. I samband med genomgången av praktikfallen görs sedan utvikningar och analyser i olika ämnen som frågorna väcker.

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Straffvärde, straffmätningsvärde, art och återfall - hur hänger det ihop?
 • När kan samhällstjänst och andra alternativa påföljder användas istället för fängelse?
 • Hur sker påföljdsbestämningen vid flerfaldig brottslighet?
 • Ungdom och särskilda ungdomspåföljder
 • Billighetshänsyn enligt 29 kap. 5 § brottsbalken
 • Särskilda påföljdssituationer i samband med osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan) och kombinationsbrott (grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och olaga förföljelse)

Nyhet

27

apr

2021

Stockholm

Fastighetsrätt

Att förhandla och tolka kommersiella hyresavtal - i kristider!

Ger du rådgivning till företag som bedriver kommersiell hyresverksamhet? Har du koll på vilka problem som kan uppstå i hyresrelationer när ena eller båda parterna hamnar i en ekonomisk kris?

Under denna kursdag reder Assur Badur, advokat och delägare på Vinge, ut frågor och problem som rör den kommersiella hyresrätten och hur detta lämpligtvis kan hanteras i hyresavtal, vilket ofta har stor praktisk betydelse när en part får ekonomiska problem. Kursen sker i seminarieform och syftar till att belysa olika komplexa frågeställningar som uppkommer i praktiken. Under dagen kommer du på ett praktiskt och pedagogiskt vis att serveras de viktigaste nyheterna och de skarpaste analyserna med utgångspunkt i framför allt ny praxis på den kommersiella hyrerättens område. En genomgång av de senaste två årens rättsfall från Högsta domstolen kommer att göras.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Genomgång av centrala ansvarsfrågor inom den kommersiella hyresrätten, bl.a.:
  • Hyresvärdens ansvar för sina prestationer och skador
  • Hyresgästens ansvar för sina prestationer och skador
  • Hyresvärdens ansvar enligt det indirekta besittningsskyddet
  • Hyresvärdens skydd vid avtalsbrott och oförutsedda händelser
  • Hyresgästens skydd vid avtalsbrott och oförutsedda händelser
  • Genomgång av nytillkommen refererad rättspraxis senaste två åren (2019/2020)
 • Olika sakrättsliga problem i samband med parts konkurs.
 • Under vilka förhållanden upphör ett hyresavtal på grund av ena partens konkurs eller obestånd?
 • I vilka fall har en hyresgäst rätt till reduktion av hyran?
 • I vilka fall kan en hyresvärd befrias från ansvar för nedsättning av hyra och/eller utge skadestånd?
 • Vilka möjligheter har part att friskriva sig från ansvar för att prestera under ett hyresavtal?
 • Hur ska olika standardklausuler på marknaden tolkas i ljuset av ovanstående?

Nyhet

07

maj

2021

Stockholm

Affärsjuridik, Processrätt

Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs, del 2, fristående fortsättning!

Kursen är en fristående fortsättning på del I. Även denna kurs tar särskilt sikte på frågor och problem som berör gränslandet mellan fordringsrätt, sakrätt och processrätt och som sällan är särskilt väl belysta i rättspraxis eller i den rättsvetenskapliga litteraturen. I två särskilda avsnitt tas frågor om lönegaranti och företagsrekonstruktion upp. Kursen sker i seminarieform och utifrån praktiska tillämpningsfrågor. Det sker också en genomgång av rättsfall från Högsta domstolen och viss litteratur på området. Kursen vänder sig främst till advokater och andra med viss erfarenhet av frågor kring obestånd och konkurs eller processföring.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Konkursboet som rättssubjekt
 • Gäldenärens avtal under konkurs och företagsrekonstruktion
 • Kvittning i konkurs och företagsrekonstruktion
 • Lönegaranti, regressrätt och utdelning
 • Förfoganden över återvinningsbar egendom
 • Sakrättsliga frågor kring optioner, förköpsrätt, hembudsklausuler och överlåtelseförbud
 • Förhållandet mellan företagsrekonstruktion och konkurs

Nyhet

24

maj

2021

Stockholm

Straffrätt

Påföljdsbestämning i praktiken

Denna heldagskurs ägnas helt åt den svåra konsten att bestämma påföljd för brott. Föreläsare är ingen mindre än justitierådet Stefan Reimer, som har lång och gedigen erfarenhet av att både undervisa om och som domare tillämpa knepiga påföljdsfrågor. Kursen inleds med en genomgång av påföljdssystemets struktur och uppbyggnad, med särskilt fokus på beslutsprocessen och de olika steg som måste gås igenom för att kunna välja påföljd och bestämma straffvärde enligt 29 kap. och 30 kap. brottsbalken. Därefter sker undervisningen huvudsakligen i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga avgöranden. I samband med genomgången av praktikfallen görs sedan utvikningar och analyser i olika ämnen som frågorna väcker.

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Straffvärde, straffmätningsvärde, art och återfall - hur hänger det ihop?
 • När kan samhällstjänst och andra alternativa påföljder användas istället för fängelse?
 • Hur sker påföljdsbestämningen vid flerfaldig brottslighet?
 • Ungdom och särskilda ungdomspåföljder
 • Billighetshänsyn enligt 29 kap. 5 § brottsbalken
 • Särskilda påföljdssituationer i samband med osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan) och kombinationsbrott (grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och olaga förföljelse)

Nyhet

På denna utbildning har du möjlighet att få 10% i rabatt, läs mer genom att klicka på ikonen

16

sep

2021

Stockholm

Affärsjuridik, Familjerätt

När döden, kärleken eller osämja mellan ägarna hotar bolaget - avancerad kurs om några av aktieägaravtalets fallgropar

Ger du juridisk rådgivning om och skriver aktieägaravtal? Då är den här kursen ett måste! Föreläsarna går bl.a. igenom för- och nackdelar med reglering i bolagsordningen vs aktieägaravtalet, samspelet mellan äktenskapsförord och aktieägaravtal samt ärvdabalkens betydelse vid upprättande av aktieägaravtal.

 

 • Vilken är skillnaden i rättsverkan mellan reglering i bolagsordning jämfört med aktie­ägar­avtal?
 • Vilka frågor kan och bör regleras i bolagsordningen och vilka hör hemma i aktieägaravtalet?
 • Hur ska aktier hanteras i en bodelning?
 • Vad krävs för att aktier ska undantas från en bodelning?
 • Vilken betydelse har ett äktenskapsförord om en av aktieägarna dör?
 • Går det att i aktieägaravtal avtala om vad som ska hända med aktierna om en aktieägare dör?
 • Finns det bestämmelser som makar inte kan avtala om i ett aktieägaravtal just därför att de är gifta?
 • Vilken verkan får en i aktieägaravtal reglerad värderingsbestämmelse vid skilsmässa respektive dödsfall?
 • Bör ett aktieägaravtal innehålla vitesklausul och skiljeklausul?
 • Hur säkerställs efterlevnaden av ett aktieägaravtal vid t.ex. inlösen p.g.a. kontraktsbrott eller vid en drag-along?
 • Utgör samarbetet under ett aktieägaravtal ett enkelt bolag och kan i så fall handelsbolagslagen avtalas bort?
 • Finns det några aktiebolagsrättsliga aspekter att fundera över vid utfärdandet av en framtids­fullmakt?

Nyhet

På denna utbildning har du möjlighet att få 10% i rabatt, läs mer genom att klicka på ikonen

17

sep

2021

Stockholm

Affärsjuridik

Avancerad aktiebolagsrätt och ny praxis - en fördjupningskurs med praktiskt perspektiv

Föreläsarna Urban Båvestam och Anders Lagerstedt går igenom ett urval av aktiebolagsrättsliga frågor som har visat sig vara svåra eller som på senare tid har fått sin lösning först genom Högsta domstolens avgöranden. Ett måste för dig som arbetar med aktiebolagsrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Vad krävs för att ett lån ska omfattas av undantaget för kommersiella lån?
 • Var går förvärvslåneförbudets gränser?
 • Är en förskottsutdelning ett otillåtet lån?
 • Kan styrelsen eller VD besluta om förtäckta värdeöverföringar?
 • Kan en olovlig utdelning läkas?
 • Är anteciperade och interima utdelningar tillåtna?
 • Hur ska en uppskjuten utbetalning hanteras?
 • Hur fördelas ansvaret mellan styrelse och revisor när bolaget och aktieägarna lidit skada?
 • Vilken betydelse har bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut?
 • Hur sent kan en första kontrollbalansräkning upprättas för att ha ansvarsbrytande verkan?
 • Sätter konkurs och företagsrekonstruktion stopp för styrelsens KBR-ansvar?
 • Vilken betydelse har kausalitetsprincipen vid klander av stämmobeslut i ljuset av senare års praxis?
 • Kan en styrelse vara beslutför trots att en majoritet av de utsedda ledamöterna har avgått?

Nyhet

På denna utbildning har du möjlighet att få 10% i rabatt, läs mer genom att klicka på ikonen

08

okt

2021

Stockholm

Affärsjuridik, Processrätt

Avtalstolkning och bevisrätten

Lyssna till när nya justitierådet Stefan Reimer behandlar komplexa frågor och problem som rör gränslandet mellan avtalstolkning och bevisbörda/bevisvärdering. Föreläsningen hålls i seminarieform och utgår från praktikfall baserade på verkliga mål. Ett måste för dig som arbetar med avtalsättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Samspelet och interaktionen mellan avtalstolkningsprinciper, åberopsbördan och bevisbörderesonemang
 • Bevisskyldighet för omständigheter som läggs till grund för avtalstolkning
 • Parternas förpliktelser vid sammansatta och komplexa avtalsförhållanden
 • Domstols eller skiljenämnds användning av olika tolkningsprinciper och betydelsen av parternas ståndpunkter gällande dessa
 • Skiljeklausulers avtalsrättsliga bundenhet och processrättsliga betydelse, särskilt i förhållande till tredje man och vid flerpartsavtal
 • När och på vilket sätt har en parts möjligheter att säkra bevisning betydelse för avtalstolkning och bevisskyldighet
 • Särskilda problem gällande avtalstolkning och bevisskyldighet i samband med tvister efter en konkurs

Nyhet

På denna utbildning har du möjlighet att få 10% i rabatt, läs mer genom att klicka på ikonen

22

okt

2021

Stockholm

Straffrätt

Avancerad straffrätt

Lyssna till när nya justitierådet Stefan Reimer går igenom komplexa straffrättsliga frågor kring ansvaret för medverkan, försök och förberedelse till brott i 23 kap. brottsbalken och ansvarsfrihetsgrunder som nödvärn och nöd i 24 kap. brottsbalken behandlas och diskuteras i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga mål. I ett särskilt avsnitt belyses de särskilda påföljdssituationer som uppkommer i anslutning till dessa frågor. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Gränsdragningen mellan medgärningsmannaskap och annan medverkan
 • När inträder försökspunkten vid olika brottstyper?
 • Vad ska uppsåtet täcka vid medverkan till annans utförande av brott?
 • Vad tar uppsåtet sikte på vid förberedelse och stämpling till brott? Hur tillämpas täckningsprincipen vid farebrott och brottstyper som är av ”förberedelsekaraktär”?
 • Påföljdsbestämning vid försök, förberedelse och stämpling till brott
 • Nödvärn och nöd – ansvarsfrihet, putativsituationer och excesssituationer
 • Påföljdsbestämning i fall där 24 kap. brottsbalken är tillämplig, utan att det leder till ansvarsfrihet

Nyhet

08

nov

2021

Stockholm

Affärsjuridik, Processrätt

Processrättsliga nyheter - en praktisk genomgång av vad som hänt och som är på gång

Under en dag går en av våra mest uppskattade föreläsare, justitierådet Stefan Reimer, igenom utvecklingen inom processrätten, med särskilt fokus på civilrättsprocessrätten och specialprocess, under det gångna året, samt blickar framåt inför det fortsatta året. Under dagen kommer du på ett praktiskt och pedagogiskt vis att serveras de viktigaste nyheterna, och de skarpaste analyserna, med utgångspunkt i praxis på processrättens område. Vidare diskuteras och analyseras olika problem i rättstillämpningen. 

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Nya avgöranden från Högsta domstolen och från hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Vilka eventuella förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Edition och annan informationshämtning
 • Förberedelse, materiell processledning och sammanställningar
 • Kvarstad och verkställighet
 • Förhandsavgöranden - EU-domstolens roll och nationell domstols bedömningsutrymme

Nyhet

På denna utbildning har du möjlighet att få 10% i rabatt, läs mer genom att klicka på ikonen

12

nov

2021

Göteborg

Straffrätt

Avancerad straffrätt

Lyssna till när nya justitierådet Stefan Reimer går igenom komplexa straffrättsliga frågor kring ansvaret för medverkan, försök och förberedelse till brott i 23 kap. brottsbalken och ansvarsfrihetsgrunder som nödvärn och nöd i 24 kap. brottsbalken behandlas och diskuteras i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga mål. I ett särskilt avsnitt belyses de särskilda påföljdssituationer som uppkommer i anslutning till dessa frågor. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Gränsdragningen mellan medgärningsmannaskap och annan medverkan
 • När inträder försökspunkten vid olika brottstyper?
 • Vad ska uppsåtet täcka vid medverkan till annans utförande av brott?
 • Vad tar uppsåtet sikte på vid förberedelse och stämpling till brott? Hur tillämpas täckningsprincipen vid farebrott och brottstyper som är av ”förberedelsekaraktär”?
 • Påföljdsbestämning vid försök, förberedelse och stämpling till brott
 • Nödvärn och nöd – ansvarsfrihet, putativsituationer och excesssituationer
 • Påföljdsbestämning i fall där 24 kap. brottsbalken är tillämplig, utan att det leder till ansvarsfrihet

Nyhet

På denna utbildning har du möjlighet att få 10% i rabatt, läs mer genom att klicka på ikonen

22

nov

2021

Stockholm

Straffrätt

Straffrättsliga nyheter - En praktisk genomgång av vad som hänt och vad som är på gång!

Lyssna till nya justitierådet Stefan Reimer när han redogör för och analyserar nya lagar och praxis inom straffrätten, och inte minst dess praktiska betydelse och tillämpning. Medföreläsare är ingen mindre än Bengt Ivarsson, advokat och f.d. ordförande i Advokatsamfundet. Tanken med detta är att få två perspektiv på rättsutvecklingen det senaste året. Detta är en unik möjlighet att dels få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren, dels få Bengt Ivarssons synvinkel som advokat och ta del av hans gedigna erfarenhet från olika förtroendeuppdrag. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Nya avgöranden från Högsta domstolen och hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Vilka förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver
 • Tillämpningen av de nya bestämmelserna om våldtäkt och andra sexualbrott (samtyckeslagstiftningen)
 • Nya bestämmelser om straffet för mord
 • Terroristbrottslagstiftningen – lagstiftning och rättspraxis
 • Nya regler om straffrättsliga sanktioner för företag
 • Utvisning på grund av brott
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.