Kursprogram

Syftet med kursen är att på ett enkelt men tydligt sätt beskriva de möjligheter men även risker ansvarsfriskrivningar och -begränsningar innebär för såväl en säljare som en köpare i samband med en företagsöverlåtelse. Vi kommer att gå igenom vilket informationsansvar en säljare och motsatsvis vilken undersökningsplikt en köpare har och vilken effekt detta kan få på lämnade garantier i ett överlåtelseavtal. Kursen avslutas med en genomgång av vilken effekt ett avtalsbrott får i förhållande till reklamationstid, rätt att avhjälpa en garantibrist och rätt till ersättning.

 • Hur ser typiskt ansvarsfriskrivningar ut i företagsöverlåtelser?
 • Vilka möjligheter finns det att begränsa skadeståndsansvaret i ett överlåtelseavtal?
 • Skiljer sig mekanismerna för friskrivningar och begränsningar i företagsöverlåtelseavtalen från det typiska regleringarna i avtal om immateriella tjänster?
 • Vilka rättsregler och principer avgör om ansvarsbegränsningar upprätthålls vid tvist?
 • Vilket utrymme har 36 § avtalslagen vid bedömning av ansvarsbegränsningsklausuler?
 • När har grov culpa betydelse för bedömningen av begränsningsklausuler?
 • Hur påverkar due diligence och vendor due diligence ansvaret för företagets skick?
 • Hur påverkas ansvarsfriskrivningar av säljarens särskilda upplysningar före köpet?
 • Hur har frågan om giltighet och räckvidd av friskrivningsklausuler utvecklats i rättspraxis på senare år?
 • Är det en lämplig ordning att skriva bort ansvaret för indirekta förluster? Vad innebär en sådan begränsning av ansvaret?
 • Vad gäller beträffande förhållandet mellan en vitesklausul och det allmänna ansvaret för skadestånd vid kontraktsbrott?
 • Finns det en rätt till ersättning för avhjälpandekostnader trotts att det inte sker ett avhjälpande?
 • Hur många gånger får man försöka avhjälpa ett fel? Vilka blir effekterna om borgenären kräver mer i frågan om avhjälpande än lagen ger rätt till?
 • Hur ser typiska klausuler om reklamationsskyldighet vid kontraktsbrott ut? Vad gäller beträffande reklamationsfrågan om avtalet inte reglerar den?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 9 500kr

19 maj 09:00 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Sten Gejrot
Profilbild
Sten Gejrot
Advokat och partner på Advokatfirman Lindahl

Målgrupp

Advokater och andra rådgivare som arbetar med företagsöverlåtelser.

Relaterat

Affärsjuridik, Processrätt
Påföljder vid avtalsbrott - (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Avancerad aktiebolagsrätt och ny praxis
Affärsjuridik
Skattedagarna 2022 - nyheter och fördjupning - (ges som även digitalt!)