Unik grundläggande kurs om familjerättsliga transaktioner med fokus på skattekonsekvenser. Kursen är ämnad för dig som är verksam rådgivare eller som arbetar med ekonomisk familjerätt.

Kursprogram

Familjerättsliga transaktioner innehåller många gånger inte bara civilrättsliga överväganden, man behöver även ha god kunskap om de skattemässiga konsekvenserna vid olika transaktioner. På kursen så görs en genomgång av det svenska skattesystemet med fokus på skattekonsekvenserna vid familjerättsliga transaktioner. Allt för att du som rådgivare ska kunna ge kunden en komplett rådgivning. Vi kommer under dagen utifrån praktiska exempel redogöra för skattereglerna och dess tillämpning i samband med familjerättsliga transaktioner så som vid arv, gåva, bodelning, upplösen av samägande mm . Vi kommer även att skattemässiga överväganden vid utformning av testamente och bodelningshandling.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

  • Svenska skattesystemets grunder
  • Bräkning av nettovärden vid bodelning och arvskifte
  • Uppskov med kapitalvinst vid arv, gåva och bodelning
  • Olika skatterättslig status för dödsbodelägare?
  • Pension vid bodelning
  • Tilläggslikvid vid bodelning och arvskifte
  • Uthyrning av bostad
  • Rut & Rot m.m
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

17 januari 2019

Föreläsare

Profilbild
Maria Rommerud
Profilbild
Maria Rommerud
Tidigare jurist på LRF Konsult i Örebro, driver nu egen jurist verksamhet
Profilbild
Katarina Bartels
Profilbild
Katarina Bartels
Skatterådgivare vid LRF

Målgrupp

Advokater, jurister, boutredare och andra rådigare som kommer i kontakt med skatterättsliga frågor i en familjerättslig kontext.

Relaterat

Familjerätt
Konsten att undvika och avstyra arvstvister - Fördjupning
Familjerätt
Familjerättsligt forum 2019 på Falkenbergs strandbad
Familjerätt
Komplicerade arvskiftesfrågor i praktiken