- hur fungerar de och när kan utnyttjandet av dem vara ett missbruk? Under denna heldagskurs går advokaten Urban Båvestam igenom aktiebolagslagens viktigaste minoritetsskyddsregler samt hur bestämmelserna om minoritetens insynsrätt fungerar och kan användas. Kursen har ett påtagligt praktiskt fokus. Under kursen diskuteras också vilka eventuella sanktioner som kan komma ifråga om reglerna inte efterlevs. Även den andra sidan av myntet adresseras, dvs. vad bolaget och aktieägarminoriteten kan göra om majoriteten utnyttjar reglerna så att det kan karaktäriseras som ett missbruk.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

  • I vilka fall får generalklausulerna sin största betydelse?
  • Kan verkligen en majoritetsaktieägare på bolagsstämma utan vidare rösta för ett förslag som uppenbart står i strid med bolagets intresse?
  • Vad innebär egentligen bolagets vinstintresse och när kan ledningen ta hänsyn till andra faktorer som sysselsättning, hållbarhet, miljö, mm?
  • Vad kan minoriteten göra om styrelsen vägrar kalla till bolagsstämma?
  • Hur långt sträcker sig bolagsledningens upplysningsplikt på bolagsstämma?
  • Hur kan institutet särskild granskning utnyttjas?
  • När blir minoritetens utnyttjande av granskning ett missbruk och vad kan göras åt saken?
  • Vad innebär den särskilda insynsrätten i bolag med högst tio aktieägare?
  • Vad kan minoriteten göra om styrelsen i ett bolag med högst tio aktieägare inte efterkommer en begäran om insyn?
  • När kan ett majoritetsmissbruk leda till likvidation eller inlösen?

 

Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 900kr

19 januari 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Urban Båvestam
Profilbild
Urban Båvestam
Advokat och partner, Kanter Advokatbyrå

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till advokater eller revisorer som arbetar som rådgivare till bolag med minst två aktieägare.

Relaterat

Affärsjuridik
Om krisen kommer - Bolagsledningens ansvar vid ekonomiska bekymmer
Affärsjuridik
Avtalstolkning
Affärsjuridik, Videoföreläsningar
Corona och force majeure - videoföreläsning (del 1) Kan ses när som!