Arbetar du med affärsjuridik kommer du med stor sannolikhet i kontakt med obligationsrätten från gång till annan. Med denna nyhetsdag vill vi göra det enkelt för dig att hålla dig uppdaterad när det gäller utveckling av lagstiftning och praxis på området. En måste kurs för alla som vill ge adekvat rådgivning till sina sina klienter i obligationsrättslig frågor!

Kursprogram

Under en dag går en av våra mest uppskattade föreläsare, advokat, jur. dr Jon Kihlman, igenom utvecklingen inom obligationsrätten under det gångna året, samt blickar framåt inför nästa år. Under dagen kommer du på ett praktiskt  och pedagogiskt vis att serveras de viktigaste nyheterna och de skarpaste analyserna med utgångspunkt i framför allt ny praxis på obligationsrättens område. Vidare diskuteras och analyseras olika problem i rättstillämpningen.
Under året kommer Jon att noga följa rättsutvecklingen och vidareutveckla innehållet i kursen, dock finns några mycket intressanta rättsfall från 2019 och 2020
som vi redan nu kan lova en skarp analys av, mer info finner du nedan!

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

  • Nya avgöranden från Högsta domstolen och hovrätterna, några av de fall som behandlas är:
    Hävning av avtal (Högsta domstolens dom den 29 jan 2020 i dess mål T 481-19 (De försvunna korna).
    Friskrivningsklausuler (Högsta domstolens dom den 29 okt 2019 i dess mål T 5778-18 (Badrummet).
    Konsulters skadeståndsansvar (Högsta domstolens dom den 7 nov 2019 i dess mål T 2841-18 (Advokatens skatterådgivning)
  • Problemställningar i rättstillämpningen.
  • Vilka förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver.

Jon Kihlman bedriver egen advokatverksamhet i Stockholm. Utöver sin avhandling, som behandlar felreglerna i köprätten, har han bl.a. skrivit CISG - En kommentar, och varit medförfattare till Köplagen - En kommentar, båda i Lexino-serien. Jon har föreläst om obligationsrättsliga ämnen under mer än 30 år. För ExLibro har han tidigare hållit kurser om bl.a. onödiga avtalsvillkor, skadestånd i avtalsförhållanden och avtalstolkning.

Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 900kr

11 februari 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Jon Kihlman
Profilbild
Jon Kihlman
Advokat och doktor i handelsrätt

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar praktiskt med tvister som advokat, biträdande jurist, bolagsjurist eller motsvarande och som vill hålla dig uppdaterad kring rättsutvecklingen inom skadeståndsrätten.

Relaterat

Affärsjuridik
Transaktionsdagen (Winter edition) Kommer endast att streamas!
Affärsjuridik, Processrätt
Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs, del 2, fristående fortsättning!
Affärsjuridik, Familjerätt
När döden, kärleken eller osämja mellan ägarna hotar bolaget - avancerad kurs om några av aktieägaravtalets fallgropar