Frågor och problem som berör gränslandet mellan fordringsrätt, sakrätt och processrätt är ofta praktiskt betydelsefulla, men är sällan särskild väl belysta i rättspraxis eller i den rättsvetenskapliga litteraturen. Kursen sker i seminarieform och syftar till att belysa olika problemkomplex som uppkommer i det gränslandet utifrån praktiska tillämpningsfrågor som bygger på verkliga fall. Det sker också en genomgång av de rättsfall från Högsta domstolen och den litteratur som finns på området.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

  • Konkursboet som rättssubjekt
  • Gäldenärens avtal under konkurs och företagsrekonstruktion
  • Kvittning i konkurs och företagsrekonstruktion
  • Lönegaranti, regressrätt och utdelning
  • Förfoganden över återvinningsbar egendom
  • Sakrättsliga frågor kring optioner, förköpsrätt, hembudsklausuler och överlåtelseförbud
  • Förhållandet mellan företagsrekonstruktion och konkurs
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Online

Pris: 8 900kr

07 maj 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater eller andra med viss erfarenhet av frågor kring obestånd och konkurs eller processföring.

Relaterat

Affärsjuridik, Familjerätt
När döden, kärleken eller osämja mellan ägarna hotar bolaget - avancerad kurs om några av aktieägaravtalets fallgropar
Affärsjuridik
Avancerad aktiebolagsrätt och ny praxis - en fördjupningskurs med praktiskt perspektiv
Affärsjuridik, Processrätt
Avtalstolkning och bevisrätten