Under en dag går en av våra mest uppskattade föreläsare, justitierådet Stefan Reimer, igenom utvecklingen inom processrätten, med särskilt fokus på civilrättsprocessen och specialprocess, under det gångna året, samt blickar framåt inför det fortsatta året. Under dagen kommer du på ett praktiskt och pedagogiskt vis att serveras de viktigaste nyheterna och de skarpaste analyserna med utgångspunkt i praxis på processrättens område. Vidare diskuteras och analyseras olika problem i rättstillämpningen.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

  • Nya avgöranden från Högsta domstolen och från hovrätterna
  • Problemställningar i rättstillämpningen
  • Vilka eventuella förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver
  • Bevisbörda och beviskrav
  • Edition och annan informationsinhämtning
  • Förberedelse, materiell processledning och sammanställningar
  • Kvarstad och verkställighet
  • Förhandsavgöranden - EU-domstolens roll och nationell domstols bedömningsutrymme
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 900kr

08 november 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar praktiskt med tvister som advokat, biträdande jurist, bolagsjurist eller motsvarande och som vill hålla dig uppdaterad kring rättsutvecklingen inom processrätten, särskilt civilprocessen och processuella frågor kring utsökningsrätt och obeståndsrätt.

Relaterat

Affärsjuridik, Processrätt
Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs, del 2, fristående fortsättning! STREAMAS ENDAST!
Affärsjuridik, Familjerätt
När döden, kärleken eller osämja mellan ägarna hotar bolaget - avancerad kurs om några av aktieägaravtalets fallgropar
Affärsjuridik
Avancerad aktiebolagsrätt och ny praxis - en fördjupningskurs med praktiskt perspektiv