Kursprogram

Sexualbrotten har varit föremål för frekventa ändringar genom åren. Nyligen överlämnades ytterligare en utredning med förslag på ändringar att träda i kraft den 1 januari 2023. Frivillighet och oaktsamhet var två nya moment som tillkom genom ändringar i sexualbrottslagstiftningen den 1 juli 2018. Bengt Ivarsson var en av de experter som deltog i utredningen som föregick lagstiftningen om frivillighet och oaktsamhet. Han kommer under en heldag redogöra för hur den nya lagstiftningen var tänkt att fungera och hur utfallet blivit i praxis. För att belysa detta kommer bl a ett antal rättsfall från hovrätter och Högsta domstolen gås igenom. Högsta domstolen har i några avgöranden prövat den nya lagstiftningen och ytterligare avgöranden är på gång. Bengt Ivarsson kommer även gå igenom de förslag till ändringar som finns i 2020 års Sexualbrottsutredning. I mål om sexualbrott är tilltron till de uppgifter som lämnas av misstänkt och målsägande av stor betydelse, detta inte minst då det ofta saknas vittnesiakttagelser från brottsplatsen. Vid kursen kommer en genomgång göras av hur bevisvärderingen ska gå till i dessa mål samt vad det innebär för försvarare och målsägandebiträde. Kursen bygger på ett aktivt deltagande från kursdeltagarna där erfarenheterna av tillämpningen av sexualbrottslagstiftningen diskuteras.

  • Hur uttrycks frivillighet
  • Var går gränsen mellan likgiltighetsuppsåt, grov oaktsamhet och icke straffbar oaktsamhet?
  • Gränsdragningen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp
  • När är en våldtäkt grov?
  • Sexuellt ofredande, vad krävs för att det ska föreligga?
  • Hur kommer sexualbrottslagstiftningen se ut från den 1 januari 2023?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Stockholm

Pris: 8 900kr

22 september 09:00 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Bengt Ivarsson
Profilbild
Bengt Ivarsson
Advokat och delägare vid Kihlstedts advokatbyrå

Målgrupp

Advokater och jurister som arbetar som försvarare och/eller målsägandebiträde.

Relaterat

Straffrätt
Avancerad straffrätt del 2 - bevisprövning i brottmål
Straffrätt
Avancerad straffrätt del 2 - bevisprövning i brottmål
Straffrätt
Sexualbrott - nyheter och praxis