Aktuella utbildningar

Villkor
Vi värdesätter högsta kvalitét på våra kurser! Därför är grupperna aldrig större än ca trettio deltagare och i många fall färre än så. Detta för att det alltid ska finnas utrymme för dig som deltagare att ställa dina frågor och få svar!

ExLibro präglas av en familjär stämning med ständigt höga ambitioner om att bli bättre och ligga i framkant när det gäller utvecklingen av nya produkter och digitalisering, med syftet att förenkla för vår kunder. För oss är det personliga mötet med er som kunder den främsta källan till inspiration, därför är vi alltid lyhörda för vad ni önskar för nya tjänster och utbildningar, vi gör ju trots allt det vi gör för er skull!

Går du en kurs hos ExLibro är det med stor sannolikheten samma person som du bokat kursen hos, som även hälsar dig varmt välkommen vid kurstillfället. Med en nära relation till dig under hela processen vill vi att du ska känna dig trygg och få ut det bästa av utbildningarna. 

Att vi är en liten aktör gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt ta tillvara på era önskemål gällande nya ämnen och föreläsare. Oavsett om det gäller en öppen-, internkurs eller kurser utomlands.
Vi tar även tacksamt emot tips på hur vi kan utveckla nya produkter och tjänster som förenklar din vardag, Så tveka inte att höra av dig!

 

Filtrera
Visa alla
Affärsjuridik
Familjerätt
Fastighetsrätt
Arbetsrätt
Straffrätt
Entreprenadrätt
Processrätt
Utlandskurser

Favorit i repris

21

mar

Malmö

Familjerätt

Klientpsykologi för familjerättare (Ekonomisk familjerätt)

För att lyckas som juridisk rådigare krävs mer än goda kunskaper i juridik. Du måste även kunna bemöta och sätta dig in i klientens situation, framför allt du som arbetar inom familjerätt och dagligen möter människor som befinner sig i livskris på ett eller annat vis. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med ekonomisk familjerätt. (För mer info se nedan samt fullständigt kursprogram)

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Psykologiskt kritiska aspekter av medlingsprocesser
 • Kriterier för att bedöma och hantera konflikter
 • Klienter i kris och hur de bäst hanteras
 • Identifiering av gynnsamma resp ogynnsamma beteenden i medling samt hur de kan hanteras
 • Anpassning av förhållningssätt till klient typ samt deras specifika läggning och behov

09

maj

Stockholm

Familjerätt

Klientpsykologi för familjerättare - Fördjupning (Ekonomisk familjerätt)

För att lyckas som juridisk rådigare krävs mer än goda kunskaper i juridik. Du måste även kunna bemöta och sätta dig in i klientens situation, framför allt du som arbetar inom familjerätt och dagligen möter människor som befinner sig i livskris på ett eller annat vis. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med ekonomisk familjerätt. (För mer info se nedan samt fullständigt kursprogram)

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Djupare inblick i förekommande starka och dysfunktionella reaktioner hos klienten
 • Teori och praktik för konflikt hantering
 • Översikt över de grupprocesser som är vanligt förekommande i dödsbon
 • Möjlighet till reflektion över din egen “juriststil” och hur du kan anpassa den för mer effektivt bemöta och hantera klienter
 • Aktuell och praktisk tillämpning av forskning om empati och sympati, för minimering av egen känslomässig
  Påfrestning.

05

sep

Stockholm

Familjerätt

Klientpsykologi och medling i ärenden om vårdnad, boende & umgänge

Denna kurs är för dig som söker en djupare förståelse till varför klienter reagerar och agerar som det gör? Samt vad du som jurist eller advokat kan göra för att lösa upp det knutar som finns för att komma vidare i ett ärende om vårdnad, boende och umgänge (För mer information se nedan samt fullständig kursbeskrivning).

VIKTIGA PUNKTER UR KURSINNEHÅLLET

 • Vad är karakteristiskt för vårdnadstvister?
 • Tidiga varningssignaler på att ett ärende kan bli utmanande.
 • PAS ”Parental alienation syndrome” (Där förälder använder barnet/barnen för att uttrycka sin ilska motstånd mot den andra föräldern) – värdet men också kritik mot begreppet.
 • Klienter i kris och hur de hanteras bäst?
 • Praktiska verktyg för medling i ärenden om vårdnad, boende och umgänge

Nyhet

19

sep

Stockholm

Familjerätt

Konsten att undvika och avstyra arvstvister - Fördjupning

Arvstvister blir allt vanligare! Detta beror bland annat på att familjeförhållandena blivit mer komplicerade. Under denna kursdag går vi igenom en rad svåra frågor, med syftet att bli än bättre på det juridiska hantverket och hur man genom bra och genomarbetade handlingar minimerar risken för tvister. (Läs mer om innehållet nedan samt i den fullständiga kurspresentationen).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Utformning av testamenten för att undvika tvister – en fördjupning.
 • Vad skall man tänka på för att undvika att ett testamente klandras?
 • Hur förhåller sig olika familjerättsliga handlingar till varandra?
 • Hur skall särkullbarn hanteras?
 • Vad innebär rätten till efterarv och vad betyder det i praktiken?
 • Helhetsperspektiv – vilka frågor glöms bort?
 • Gåvor – hur skall de beaktas i planeringen?

Nyhet

26

sep

Stockholm

Straffrätt

DNA-bevisning - De viktiga grunderna

Arbetar du som försvarare eller målsägandebiträde och vill lära dig från grunden hur du snabbt sätter dig in i värdet av ett åberopat DNA-spår? (För mer info om kursen se nedan samt fullständigt kursprogram).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Vad är egentligen DNA?
 • En introduktion till den bakomliggande naturvetenskapliga analys metodiken.
 • Skillnaden mellan den naturvetenskapliga och juridiska begreppsläran.
 • När blir ett DNA-spår ett DNA-bevis?
 • Fördelar och nackdelar med DNA-bevis.
 • Beviskrav och bevisföring – DNA och rimliga tvivel.
 • Hur angripa den tekniska bevisningen redan under förundersökningen?
 • Vad vågar man som ombud faktiskt göra?
 • Vad säger egentligen ett utlåtande från Nationellt Forensiskt Centrum?
 • Plädering – det går alltid att angripa DNA – bevisningen på något sätt
  (oavsett klientens inställning till gärningspåståendet).
 • En genomgång av NJA 2003 s. 590 angående bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.

Nyhet

08

okt

Karlstad

Straffrätt

DNA-bevisning - De viktiga grunderna

Arbetar du som försvarare eller målsägandebiträde och vill lära dig från grunden hur du snabbt sätter dig in i värdet av ett åberopat DNA-spår? (För mer info om kursen se nedan samt fullständigt kursprogram).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Vad är egentligen DNA?
 • En introduktion till den bakomliggande naturvetenskapliga analys metodiken.
 • Skillnaden mellan den naturvetenskapliga och juridiska begreppsläran.
 • När blir ett DNA-spår ett DNA-bevis?
 • Fördelar och nackdelar med DNA-bevis.
 • Beviskrav och bevisföring – DNA och rimliga tvivel.
 • Hur angripa den tekniska bevisningen redan under förundersökningen?
 • Vad vågar man som ombud faktiskt göra?
 • Vad säger egentligen ett utlåtande från Nationellt Forensiskt Centrum?
 • Plädering – det går alltid att angripa DNA – bevisningen på något sätt
  (oavsett klientens inställning till gärningspåståendet).
 • En genomgång av NJA 2003 s. 590 angående bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.

Utomlands

15

okt

Bardolino, Italien

Straffrätt, Utlandskurser

Straff- och rättspsykiatriskt Forum, sista anmälningsdag 22 feb 2019!

Denna unika kurs är för dig som strävar efter att få en djupare förståelse för hur psykiskt sjuka klienter bäst bemöts och hanteras genom hela rättsprocessen, från första kontakt till påföljd. (För mer info se nedan samt fullständigt kursprogram).

För att förstå helheten har alla föreläsare olika professioner
vi har, Arbetspsykologen, Advokaten, Domaren och Rättspsykiatrikern,
alla med olika men minst lika viktigt ingångsvärden i en process
som rör en psykiskt sjuk klient i en brottmålsprocess.

Fåtal platser kvar

06

nov

Falkenberg

Familjerätt

Familjerättsligt forum 2019 på Falkenbergs strandbad

Syftet med dessa kurser är att den praktiskt verksamme juristen eller boutredaren ska få ett forum för att på djupet diskutera vardagliga och praktiska problem som uppstår i jobbet, inom ramen för årets föreläsningar. (För mer information se nedan samt fullständigt kursprogram).

Viktiga punkter ur kursinnehållet: Dag 1

 • Utformning av testamenten för att undvika tvister – en fördjupning.
 • Vad skall man tänka på för att undvika att ett testamente klandras?
 • Hur förhåller sig olika familjerättsliga handlingar till varandra?
 • Hur skall särkullbarn hanteras?
 • Vad innebär rätten till efterarv och vad betyder det i praktiken?
 • Helhetsperspektiv – vilka frågor glöms bort?
 • Gåvor – hur skall de beaktas i planeringen?
 • Sammanfattning och slutsatser.

Viktiga punkter ur kursinnehållet: Dag 2

 • Svenska skattesystemets grunder
 • Beräkning av nettovärden vid bodelning och arvskifte
 • Uppskov med kapitalvinst vid arv, gåva och bodelning
 • Olika skatterättslig status för dödsbodelägare?
 • Pension vid bodelning
 • Tilläggslikvid vid bodelning och arvskifte
 • Uthyrning av bostad
 • Rut & Rot m.mm

29

nov

Stockholm

Straffrätt

Uppsåt, oaktsamhet och bevisvärdering i praktiken, Unik möjlighet att lyssna på nya Justitierådet!

Denna kurs är för dig som söker en djupare förståelse kring bedömningen av uppsåt, oaktsamhet och bevis. Kursen utgår från både lagstiftning och praxis vilket bäddar för fördjupade teoretiska så väl som praktiska kunskaper för dig som deltagare. (För mer info se nedan samt fullständigt kursprogram).

VIKTIGA PUNKTER UR KURSINNEHÅLLET

 • Vad är uppsåt?
 • Avgränsningen av uppsåtets nedre gräns.
 • Likgiltighetsuppsåt.
 • Förtydligande av likgiltighetsuppsåtet enl NJA 2016 s. 763
 • Bevisning av uppsåt. Genvägar och fällor.
 • Täckningsprincipen. Vad ska uppsåtet omfatta?
 • Något om oaktsamhetsrekvisitet
 • Utgångspunkter för bevisprövning.
 • Bevistema brottmål. Innebörd och behov.
 • Beviskrav och bevisföring. Innebörden av ställt utom rimlig tvivel.
 • Bevisvärdering. Genvägar och fällor.
 • Särskilda bevissituationer.
 • Genomgång av rättspraxis.
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.