Aktuella utbildningar

Villkor
Vi värdesätter högsta kvalitét på våra kurser! Därför är grupperna aldrig större än ca trettio deltagare och i många fall färre än så. Detta för att det alltid ska finnas utrymme för dig som deltagare att ställa dina frågor och få svar!

ExLibro präglas av en familjär stämning med ständigt höga ambitioner om att bli bättre och ligga i framkant när det gäller utvecklingen av nya produkter och digitalisering, med syftet att förenkla för vår kunder. För oss är det personliga mötet med er som kunder den främsta källan till inspiration, därför är vi alltid lyhörda för vad ni önskar för nya tjänster och utbildningar, vi gör ju trots allt det vi gör för er skull!

Går du en kurs hos ExLibro är det med stor sannolikheten samma person som du bokat kursen hos, som även hälsar dig varmt välkommen vid kurstillfället. Med en nära relation till dig under hela processen vill vi att du ska känna dig trygg och få ut det bästa av utbildningarna. 

Att vi är en liten aktör gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt ta tillvara på era önskemål gällande nya ämnen och föreläsare. Oavsett om det gäller en öppen-, internkurs eller kurser utomlands.
Vi tar även tacksamt emot tips på hur vi kan utveckla nya produkter och tjänster som förenklar din vardag, Så tveka inte att höra av dig!

 

Filtrera
Visa alla
Affärsjuridik
Familjerätt
Fastighetsrätt
Arbetsrätt
Straffrätt
Entreprenadrätt
Processrätt
Utlandskurser

Nyhet

19

sep

Stockholm

Familjerätt

Konsten att undvika och avstyra arvstvister - Fördjupning

Arvstvister blir allt vanligare! Detta beror bland annat på att familjeförhållandena blivit mer komplicerade. Under denna kursdag går vi igenom en rad svåra frågor, med syftet att bli än bättre på det juridiska hantverket och hur man genom bra och genomarbetade handlingar minimerar risken för tvister. (Läs mer om innehållet nedan samt i den fullständiga kurspresentationen).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Utformning av testamenten för att undvika tvister – en fördjupning.
 • Vad skall man tänka på för att undvika att ett testamente klandras?
 • Hur förhåller sig olika familjerättsliga handlingar till varandra?
 • Hur skall särkullbarn hanteras?
 • Vad innebär rätten till efterarv och vad betyder det i praktiken?
 • Helhetsperspektiv – vilka frågor glöms bort?
 • Gåvor – hur skall de beaktas i planeringen?

Nyhet

26

sep

Stockholm

Straffrätt

DNA-bevisning - De viktiga grunderna

Arbetar du som försvarare eller målsägandebiträde och vill lära dig från grunden hur du snabbt sätter dig in i värdet av ett åberopat DNA-spår? (För mer info om kursen se nedan samt fullständigt kursprogram).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Vad är egentligen DNA?
 • En introduktion till den bakomliggande naturvetenskapliga analys metodiken.
 • Skillnaden mellan den naturvetenskapliga och juridiska begreppsläran.
 • När blir ett DNA-spår ett DNA-bevis?
 • Fördelar och nackdelar med DNA-bevis.
 • Beviskrav och bevisföring – DNA och rimliga tvivel.
 • Hur angripa den tekniska bevisningen redan under förundersökningen?
 • Vad vågar man som ombud faktiskt göra?
 • Vad säger egentligen ett utlåtande från Nationellt Forensiskt Centrum?
 • Plädering – det går alltid att angripa DNA – bevisningen på något sätt
  (oavsett klientens inställning till gärningspåståendet).
 • En genomgång av NJA 2003 s. 590 angående bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.

Nyhet

08

okt

Karlstad

Straffrätt

DNA-bevisning - De viktiga grunderna

Arbetar du som försvarare eller målsägandebiträde och vill lära dig från grunden hur du snabbt sätter dig in i värdet av ett åberopat DNA-spår? (För mer info om kursen se nedan samt fullständigt kursprogram).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Vad är egentligen DNA?
 • En introduktion till den bakomliggande naturvetenskapliga analys metodiken.
 • Skillnaden mellan den naturvetenskapliga och juridiska begreppsläran.
 • När blir ett DNA-spår ett DNA-bevis?
 • Fördelar och nackdelar med DNA-bevis.
 • Beviskrav och bevisföring – DNA och rimliga tvivel.
 • Hur angripa den tekniska bevisningen redan under förundersökningen?
 • Vad vågar man som ombud faktiskt göra?
 • Vad säger egentligen ett utlåtande från Nationellt Forensiskt Centrum?
 • Plädering – det går alltid att angripa DNA – bevisningen på något sätt
  (oavsett klientens inställning till gärningspåståendet).
 • En genomgång av NJA 2003 s. 590 angående bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.

Fåtal platser kvar

06

nov

Falkenberg

Familjerätt

Familjerättsligt forum 2019 på Falkenbergs strandbad

Syftet med dessa kurser är att den praktiskt verksamme juristen eller boutredaren ska få ett forum för att på djupet diskutera vardagliga och praktiska problem som uppstår i jobbet, inom ramen för årets föreläsningar. (För mer information se nedan samt fullständigt kursprogram).

Viktiga punkter ur kursinnehållet: Dag 1

 • Utformning av testamenten för att undvika tvister – en fördjupning.
 • Vad skall man tänka på för att undvika att ett testamente klandras?
 • Hur förhåller sig olika familjerättsliga handlingar till varandra?
 • Hur skall särkullbarn hanteras?
 • Vad innebär rätten till efterarv och vad betyder det i praktiken?
 • Helhetsperspektiv – vilka frågor glöms bort?
 • Gåvor – hur skall de beaktas i planeringen?
 • Sammanfattning och slutsatser.

Viktiga punkter ur kursinnehållet: Dag 2

 • Svenska skattesystemets grunder
 • Beräkning av nettovärden vid bodelning och arvskifte
 • Uppskov med kapitalvinst vid arv, gåva och bodelning
 • Olika skatterättslig status för dödsbodelägare?
 • Pension vid bodelning
 • Tilläggslikvid vid bodelning och arvskifte
 • Uthyrning av bostad
 • Rut & Rot m.mm

Fåtal platser kvar

29

nov

Stockholm

Straffrätt

Uppsåt, oaktsamhet och bevisvärdering i praktiken, Unik möjlighet att lyssna på nya Justitierådet!

Denna kurs är för dig som söker en djupare förståelse kring bedömningen av uppsåt, oaktsamhet och bevis. Kursen utgår från både lagstiftning och praxis vilket bäddar för fördjupade teoretiska så väl som praktiska kunskaper för dig som deltagare. (För mer info se nedan samt fullständigt kursprogram).

VIKTIGA PUNKTER UR KURSINNEHÅLLET

 • Vad är uppsåt?
 • Avgränsningen av uppsåtets nedre gräns.
 • Likgiltighetsuppsåt.
 • Förtydligande av likgiltighetsuppsåtet enl NJA 2016 s. 763
 • Bevisning av uppsåt. Genvägar och fällor.
 • Täckningsprincipen. Vad ska uppsåtet omfatta?
 • Något om oaktsamhetsrekvisitet
 • Utgångspunkter för bevisprövning.
 • Bevistema brottmål. Innebörd och behov.
 • Beviskrav och bevisföring. Innebörden av ställt utom rimlig tvivel.
 • Bevisvärdering. Genvägar och fällor.
 • Särskilda bevissituationer.
 • Genomgång av rättspraxis.

Fåtal platser kvar

16

jan

Stockholm

Affärsjuridik

Om krisen kommer - Bolagsledningens ansvar vid ekonomiska bekymmer

Ger du juridiska rådgivning till bolag som har eller löper risk att få ekonomiska bekymmer?
Då är det mycket viktigt att ge klara och korrekta svar till bolagsledningen om vilket 
ansvar som åligger dem! Dessa frågor behandlas och besvaras under denna kurs.

Bland de frågor som diskuteras under kursen märks t.ex.:

 • Vilka är bolagets ”faktiska företrädare” enligt skatteansvarsreglerna?
 • Stämmer det att förvaltningsdomstolarna ålägger företrädarna ett närmast strikt ansvar för bolagets skatteskulder?
 • Om styrelsen inte har upprättat en kontrollbalansräkning i tid – kan det finnas anledning att göra det ändå?
 • Kan styrelseledamot undgå ansvar för bolagets skatter och andra skulder med förklaringen att vederbörande faktiskt aldrig deltagit i styrelsearbetet?
 • Kan även tillträdande och avträdande styrelseledamöter drabbas av personligt betalningsansvar?
 • Kan styrelsen låta bolaget betala vilken förfallen skuld som helst när bolaget är på obestånd?
 • Är styrelsen skyldig att ansöka om bolagets försättande i konkurs när bolaget är på obestånd?
 • Kan ägarna till ett tvångslikvidationspliktigt bolag fortsätta att driva bolaget vidare och då endast riskera nya skulder?
 • Får styrelsen en lojalitetsplikt mot bolagets borgenärer istället för dess aktieägare när bolaget är insolvent?

Nyhet

23

jan

Göteborg

Straffrätt

DNA-bevisning - De viktiga grunderna

Arbetar du som försvarare eller målsägandebiträde och vill lära dig från grunden hur du snabbt sätter dig in i värdet av ett åberopat DNA-spår? (För mer info om kursen se nedan samt fullständigt kursprogram).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Vad är egentligen DNA?
 • En introduktion till den bakomliggande naturvetenskapliga analys metodiken.
 • Skillnaden mellan den naturvetenskapliga och juridiska begreppsläran.
 • När blir ett DNA-spår ett DNA-bevis?
 • Fördelar och nackdelar med DNA-bevis.
 • Beviskrav och bevisföring – DNA och rimliga tvivel.
 • Hur angripa den tekniska bevisningen redan under förundersökningen?
 • Vad vågar man som ombud faktiskt göra?
 • Vad säger egentligen ett utlåtande från Nationellt Forensiskt Centrum?
 • Plädering – det går alltid att angripa DNA – bevisningen på något sätt
  (oavsett klientens inställning till gärningspåståendet).
 • En genomgång av NJA 2003 s. 590 angående bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.

Favorit i repris

27

feb

Göteborg

Entreprenadrätt

Entreprenad juridiken och den allmänna förmögenhetsrätten

Om du söker en mer avancerad kurs i entreprenadjuridik?
I så fall är detta kursen för dig!
Under en dag går Robert Deli från Vinge
bland annat igenom förhållandet mellan entreprenadrätten
och den allmänna förmögenhetsrätten.
(För mer info se nedan samt fullständigt kursprogram)

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Avtalstolkning i entreprenadförhållanden
 •  Obligationsrättsliga frågeställningar som inte regleras i AB 04/ABT 06
 •  Skadeståndsrättsliga överväganden
 •  Den ökade internationaliseringen betydelse förtillämpningen av AB 04/ABT 06

Nyhet

12

mar

Stockholm

Familjerätt

Komplicerade arvskiftesfrågor i praktiken

Unik kurs om familjerättsliga transaktioner med fokus på komplicerade bodelnings- och arvskiftesfrågor ur ett praktiskt perspektiv. Kursen är ämnad för dig som är verksam rådgivare eller som arbetar med ekonomisk familjerätt.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Beräkning av nettovärden vid bodelning och arvskifte
 • Beräkningar av efterarvskvot i flera led
 • Förskott på arv eller ej?
 • Civilrättsliga villkor vid bodelning och arvskifte
 • Efterarvsrätt vid eventuellt bristbo
 • Bevakning av efterarvsrätt
 • Förkovran eller minskning av arv

Nyhet

02

apr

Stockholm

Affärsjuridik

Skadestånd i avtalsförhållanden

Under denna kursdag kommer Jon Kihlman och Mårten Schultz att ge sin syn på, och komma med tips på hur skadeståndsrätt
i avtalsförhållanden kan och bör hanteras.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Direkta och indirekta förluster – inom och utom köplagen
 • Skadeståndsbegränsningsskyldighet och indirekta förluster
 • Köprätten och produktansvaret
 • Skadestånd och andra påföljder – särskilt prisavdrag och avhjälpandekostnader
 • Skadestånd eller fullgörelse vid avbeställning
 • Förhållandet mellan kontraktuella och utomkontraktuella skadeståndskrav
 • Skadeståndslagens inverkan på kontraktuella skadeståndsanspråk
 • Skadeståndsrättens allmänna läror: Culparegeln, orsaksbedömningarna, adekvans och normskydd
 • Skadeståndsanspråk i kontraktsrättens utkanter: Ansvarsgenombrott, kvasikontraktuella skadeståndskrav och ”hopp i kontraktskedjan”
 • Culpa in contrahendo

Nyhet

07

maj

Stockholm

Affärsjuridik

Transaktionsdagen 2020 - Värdeöverföringar och M & A -tvister

Vi på ExLibro är mycket stolta över att meddela att föreläsarna är inga mindre än Sten Gejrot och Christer Danielsson!
Dessa förträffliga föreläsare kommer dela med sig av sina erfarenheter när det gäller förvärvsfinansiering och transaktionsrättsliga tvister.

Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller!
(Mer info om kursen nedan samt i fullständiga kursprogrammet)

Viktiga punkter ur kursinnehållet på förmiddagen

 • När är förvärvslåneförbudet tillämpligt?
 • Vilka möjligheter finns det att strukturera en finansiering utan att den står i strid med förvärvslåneförbudet?
 • Återkrävs alltid ställd säkerheter som strider mot förvärvslåneförbudet?

Viktiga punkter ur kursinnehållet på eftermiddagen

 • Vilken tvistelösningsform ska väljas, ad hoc eller institutionellt?
 • Vilka moment bör och bör inte skiljeklausulen innehålla?
 • Vilka frågor blir typiskt sett föremål för tvist?
 • Hur bör det så kallade godmansklausuler – eller revisorsklausuler utformas?
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.