ExLibro - kurser och utbildningar för dig som söker juridisk spetskompetens

Kvalificerad fortbildning för advokater, jurister och boutredare, samt revisorer och redovisningskonsulter.

Hitta utbildningar
Hitta föreläsare

Kommande utbildningar

Denna symbol visas om antalet kvarvarande platser är fem eller färre!

Fåtal platser kvar

Denna kurs ingår i vårt paketerbjudande, läs mer genom att klicka på ikonen.

18

sep

2020

Stockholm

Affärsjuridik, Processrätt

Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs

Frågor och problem som berör gränslandet mellan fordringsrätt, sakrätt och processrätt är ofta praktiskt betydelsefulla, men är sällan särskild väl belysta i rättspraxis eller i den rättsvetenskapliga litteraturen. Kursen sker i seminarieform och syftar till att belysa olika problemkomplex som uppkommer i det gränslandet utifrån praktiska tillämpningsfrågor som bygger på verkliga fall. Det sker också en genomgång av de rättsfall från Högsta domstolen och den litteratur som finns på området.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Olika fordringsrättsliga och sakrättsliga problem i samband med tvister mellan konkursboet och tredje man om tillgångar, t.ex. immaterialrättigheter enligt licensavtal.
 • Under vilka förhållanden upphör ett avtal på grund av ena partens konkurs eller obestånd? Hur ska ”ipso-facto-klausuler” och ”prekonkursklausuler” hanteras?
 • I vilka fall föreligger inträdesrätt för konkursboet i konkursgäldenärens avtal?
 • Finns det en ”processuell” stoppningsrätt när en av parterna i en tvist kommer på obestånd eller går i konkurs, om inte konkursboet inträder i processen? Hur bör man processuellt se på konkursbolagets fortsatta processande?
 • Vad gäller vid återkallelse av talan på grund av en konkurs och det begärs att talan ändå ska prövas från konkursbolagets sida, när konkursbolaget inte inträder?
 • Vilka fordringsrättsliga och processuella begränsningar gäller vid återvinning i konkurs?
 • Konkursrättsliga problem i samband med skiljedomsavtals verkan mot tredje man.
 • Andra avtalsrättsliga och sakrättsliga problem i obeståndssituationer i ljuset av den processuella situationen.

Favorit i repris

24

sep

2020

Göteborg

Entreprenadrätt

Entreprenadjuridiken och den allmänna förmögenhetsrätten

Söker du en mer avancerad kurs i entreprenadjuridik? I så fall är detta kursen för dig! Under en dag går Robert Deli från Vinge bland annat igenom förhållandet mellan entreprenadrätten och den allmänna förmögenhetsrätten. (För mer info se nedan samt fullständigt kursprogram)

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Avtalstolkning i entreprenadförhållanden
 •  Obligationsrättsliga frågeställningar som inte regleras i AB 04/ABT 06
 •  Skadeståndsrättsliga överväganden
 •  Den ökade internationaliseringen betydelse förtillämpningen av AB 04/ABT 06
Detta är vår mest bokade kurs i Stockholm våren 2020. Säkra din plats i Göteborg redan idag!

Favorit i repris

Denna kurs ingår i vårt paketerbjudande, klicka på ikonen för mer info!

08

okt

2020

Göteborg

Affärsjuridik

Om krisen kommer - Bolagsledningens ansvar vid ekonomiska bekymmer

Ger du juridisk rådgivning till bolag som har eller löper risk att få ekonomiska bekymmer? Då är det mycket viktigt att ge klara och korrekta svar till bolagsledningen om vilket ansvar som åligger dem! Dessa frågor behandlas och besvaras under denna kurs.

Bland de frågor som diskuteras under kursen märks t.ex.:

 • Vilka är bolagets ”faktiska företrädare” enligt skatteansvarsreglerna?
 • Stämmer det att förvaltningsdomstolarna ålägger företrädarna ett närmast strikt ansvar för bolagets skatteskulder?
 • Om styrelsen inte har upprättat en kontrollbalansräkning i tid – kan det finnas anledning att göra det ändå?
 • Kan styrelseledamot undgå ansvar för bolagets skatter och andra skulder med förklaringen att vederbörande faktiskt aldrig deltagit i styrelsearbetet?
 • Kan även tillträdande och avträdande styrelseledamöter drabbas av personligt betalningsansvar?
 • Kan styrelsen låta bolaget betala vilken förfallen skuld som helst när bolaget är på obestånd?
 • Är styrelsen skyldig att ansöka om bolagets försättande i konkurs när bolaget är på obestånd?
 • Kan ägarna till ett tvångslikvidationspliktigt bolag fortsätta att driva bolaget vidare och då endast riskera nya skulder?
 • Får styrelsen en lojalitetsplikt mot bolagets borgenärer istället för dess aktieägare när bolaget är insolvent?

ExLibro startade sin verksamhet 2014, vi arrangerar juridiska utbildningar och kurser som vänder sig till rådgivare som är i behov av kvalificerad utbildning, för att kunna erbjuda sina klienter den bästa och mest aktuella rådgivningen.

Info om coronaviruset, covid-19

Vi kommer att hålla våra kurser som planerat till dess att vi eventuellt meddelar något annat. Vi följer utveckligen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Se alla utbildningar

Vi anlitar endast de främsta juridiska experterna som föreläsare. Detta i kombination med våra mycket högt ställda krav på pedagogik är garanter för högkvalitativa utbildningar.

Efter att ha varit verksamma i utbildningsbranschen i drygt tio år, har vi samlat på oss massor av erfarenhet och ett stort kontaktnät av mycket kompetenta föreläsare.
Vår effektiva och slimmade organisation innebär att vi snabbt och effektivt kan ta fram nya och intressanta utbildningar,
både vad gäller öppna kurser och företagsanpassade utbildningar.

Kvalitét och personligt bemötande är ledorden i vår verksamhet, därför anlitar vi bara föreläsare med mycket god pedagogisk förmåga och juridisk spetskompetens.
När du bokar kurs hos oss så har du en och samma kontaktperson från bokning till genomförd kurs,
vi hoppas och tror att det ska göra kontakten mellan oss och våra kunder lite mer personlig.

Om du har några funderingar eller synpunkter på hur vi kan förbättra oss, eller för den delen bara vill prata utbildning så är det bara att höra av sig,
vår kunniga och engagerade personal finns här för dig!

Som en liten aktör men med en stor anpassningsförmåga kommer vi att ständigt förnya vårt kursutbud utifrån förändrat regelverk och praxis.
Vårt motto är att alltid sätta våra kursdeltagares kompetensutveckling i fokus.

Alla våra utbildningar ges i seminarieform och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning.

 

 

Tips på kurs? Vill du föreläsa?