ExLibro - kurser och utbildningar för dig som söker juridisk spetskompetens

Kvalificerad fortbildning för advokater, jurister och boutredare, samt revisorer och redovisningskonsulter.

Hitta utbildningar
Hitta föreläsare

Kommande Utbildningar

19

sep

Stockholm

Familjerätt

Konsten att undvika och avstyra arvstvister - Fördjupning

Arvstvister blir allt vanligare! Detta beror bland annat på att familjeförhållandena blivit mer komplicerade. Under denna kursdag går vi igenom en rad svåra frågor, med syftet att bli än bättre på det juridiska hantverket och hur man genom bra och genomarbetade handlingar minimerar risken för tvister. (Läs mer om innehållet nedan samt i den fullständiga kurspresentationen).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Utformning av testamenten för att undvika tvister – en fördjupning.
 • Vad skall man tänka på för att undvika att ett testamente klandras?
 • Hur förhåller sig olika familjerättsliga handlingar till varandra?
 • Hur skall särkullbarn hanteras?
 • Vad innebär rätten till efterarv och vad betyder det i praktiken?
 • Helhetsperspektiv – vilka frågor glöms bort?
 • Gåvor – hur skall de beaktas i planeringen?

26

sep

Stockholm

Straffrätt

DNA-bevisning - De viktiga grunderna

Arbetar du som försvarare eller målsägandebiträde och vill lära dig från grunden hur du snabbt sätter dig in i värdet av ett åberopat DNA-spår? (För mer info om kursen se nedan samt fullständigt kursprogram).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Vad är egentligen DNA?
 • En introduktion till den bakomliggande naturvetenskapliga analys metodiken.
 • Skillnaden mellan den naturvetenskapliga och juridiska begreppsläran.
 • När blir ett DNA-spår ett DNA-bevis?
 • Fördelar och nackdelar med DNA-bevis.
 • Beviskrav och bevisföring – DNA och rimliga tvivel.
 • Hur angripa den tekniska bevisningen redan under förundersökningen?
 • Vad vågar man som ombud faktiskt göra?
 • Vad säger egentligen ett utlåtande från Nationellt Forensiskt Centrum?
 • Plädering – det går alltid att angripa DNA – bevisningen på något sätt
  (oavsett klientens inställning till gärningspåståendet).
 • En genomgång av NJA 2003 s. 590 angående bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.

08

okt

Karlstad

Straffrätt

DNA-bevisning - De viktiga grunderna

Arbetar du som försvarare eller målsägandebiträde och vill lära dig från grunden hur du snabbt sätter dig in i värdet av ett åberopat DNA-spår? (För mer info om kursen se nedan samt fullständigt kursprogram).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Vad är egentligen DNA?
 • En introduktion till den bakomliggande naturvetenskapliga analys metodiken.
 • Skillnaden mellan den naturvetenskapliga och juridiska begreppsläran.
 • När blir ett DNA-spår ett DNA-bevis?
 • Fördelar och nackdelar med DNA-bevis.
 • Beviskrav och bevisföring – DNA och rimliga tvivel.
 • Hur angripa den tekniska bevisningen redan under förundersökningen?
 • Vad vågar man som ombud faktiskt göra?
 • Vad säger egentligen ett utlåtande från Nationellt Forensiskt Centrum?
 • Plädering – det går alltid att angripa DNA – bevisningen på något sätt
  (oavsett klientens inställning till gärningspåståendet).
 • En genomgång av NJA 2003 s. 590 angående bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.

ExLibro startade sin verksamhet 2014, vi arrangerar juridiska utbildningar och kurser som vänder sig till rådgivare som är i behov av kvalificerad utbildning, för att kunna erbjuda sina klienter den bästa och mest aktuella rådgivningen.

Se alla utbildningar

Vi anlitar endast föreläsare som har stora kunskaper inom respektive specialområde de undervisar i och de har också en god pedagogisk förmåga.

Tillsammans med många representanter ur våra målgrupper och våra namnkunniga och engagerade föredragshållare har vi kommit fram till att det finns ett stort behov av ett snabbfotat utbildningsföretag som erbjuder aktuella och kvalificerade utbildningar där föredragshållarna med sin kompetens och kännedom om nya regler och praxis som ständigt förnyas.

Vi anlitar endast föreläsare som har stora kunskaper inom respektive specialområde de undervisar i och de har också en god pedagogisk förmåga.

Vår engagerade personal har mångårig erfarenhet av utbildningsverksamhet och kommer alltid bistå våra kunder med sin expertis i att hitta rätt utbildning för just Dig! Tveka inte att kontakta oss om Ni har frågor om en specifik utbildning eller punkter i en utbildning.

Som en liten aktör men med en stor anpassningsförmåga kommer vi att ständigt förnya vårt kursutbud utifrån förändrat regelverk och praxis. Vårt motto är att alltid sätta våra kursdeltagares kompetensutveckling i fokus. Samtliga våra kurser kommer att hålla den kvalitetsnivå så att de målgrupper som har ett utbildningskrav kommer att kunna tillgodoräkna sig timmar genom att delta i våra utbildningar.

Jag ser utbildning och kompetensutveckling som en av de största framgångsfaktorerna för tjänstesektorn och där behövs pigga och alerta utbildningsföretag som ligger i framkant och ständigt erbjuder nya och aktuella utbildningar utan att tumma på kvalitén.

Utbildningsföretag som lyssnar på vad som efterfrågas på marknaden och som ger föredragshållare möjlighet att ta fram det mest aktuella och intressanta inom sina respektive områden. Identifiera nya föredragshållare inom områden som kanske inte varit aktuella tidigare men där det finns ett stort behov av kunskap och utbildning inom våra målgrupper som är advokater, jurister, revisorer, redovisningskonsulter och andra kvalificerade rådgivare.

Att ExLibro fyller en viktig roll på marknaden är jag helt övertygad om. Tillsammans med våra fantastiska föredragshållare och vår engagerade personal önskar jag dig välkommen som kursdeltagare till någon eller några av våra kurser.

Tips på kurs? Vill du föreläsa?