ExLibro - kurser och utbildningar för dig som söker juridisk spetskompetens

Kvalificerad fortbildning för advokater, jurister och boutredare, samt revisorer och redovisningskonsulter.

Hitta utbildningar
Hitta föreläsare

Kommande utbildningar

Fåtal platser kvar

23

jan

Göteborg

Straffrätt

DNA-bevisning - De viktiga grunderna

Arbetar du som försvarare eller målsägandebiträde och vill lära dig från grunden hur du snabbt sätter dig in i värdet av ett åberopat DNA-spår? (För mer info om kursen se nedan samt fullständigt kursprogram).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Vad är egentligen DNA?
 • En introduktion till den bakomliggande naturvetenskapliga analys metodiken.
 • Skillnaden mellan den naturvetenskapliga och juridiska begreppsläran.
 • När blir ett DNA-spår ett DNA-bevis?
 • Fördelar och nackdelar med DNA-bevis.
 • Beviskrav och bevisföring – DNA och rimliga tvivel.
 • Hur angripa den tekniska bevisningen redan under förundersökningen?
 • Vad vågar man som ombud faktiskt göra?
 • Vad säger egentligen ett utlåtande från Nationellt Forensiskt Centrum?
 • Plädering – det går alltid att angripa DNA – bevisningen på något sätt
  (oavsett klientens inställning till gärningspåståendet).
 • En genomgång av NJA 2003 s. 590 angående bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.

Nyhet

12

mar

Stockholm

Familjerätt

Komplicerade arvskiftesfrågor i praktiken

Unik kurs om familjerättsliga transaktioner med fokus på komplicerade bodelnings- och arvskiftesfrågor ur ett praktiskt perspektiv. Kursen är ämnad för dig som är verksam rådgivare eller som arbetar med ekonomisk familjerätt.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Beräkning av nettovärden vid bodelning och arvskifte
 • Beräkningar av efterarvskvot i flera led
 • Förskott på arv eller ej?
 • Civilrättsliga villkor vid bodelning och arvskifte
 • Efterarvsrätt vid eventuellt bristbo
 • Bevakning av efterarvsrätt
 • Förkovran eller minskning av arv

Nyhet

02

apr

Stockholm

Affärsjuridik

Skadestånd i avtalsförhållanden

Under denna kursdag kommer Jon Kihlman och Mårten Schultz att ge sin syn på, och komma med tips på hur skadeståndsrätt
i avtalsförhållanden kan och bör hanteras.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Direkta och indirekta förluster – inom och utom köplagen
 • Skadeståndsbegränsningsskyldighet och indirekta förluster
 • Köprätten och produktansvaret
 • Skadestånd och andra påföljder – särskilt prisavdrag och avhjälpandekostnader
 • Skadestånd eller fullgörelse vid avbeställning
 • Förhållandet mellan kontraktuella och utomkontraktuella skadeståndskrav
 • Skadeståndslagens inverkan på kontraktuella skadeståndsanspråk
 • Skadeståndsrättens allmänna läror: Culparegeln, orsaksbedömningarna, adekvans och normskydd
 • Skadeståndsanspråk i kontraktsrättens utkanter: Ansvarsgenombrott, kvasikontraktuella skadeståndskrav och ”hopp i kontraktskedjan”
 • Culpa in contrahendo

ExLibro startade sin verksamhet 2014, vi arrangerar juridiska utbildningar och kurser som vänder sig till rådgivare som är i behov av kvalificerad utbildning, för att kunna erbjuda sina klienter den bästa och mest aktuella rådgivningen.

Se alla utbildningar

Vi anlitar endast de främsta juridiska experterna som föreläsare. Detta i kombination med våra mycket högt ställda krav på pedagogik är garanter för högkvalitativa utbildningar.

Efter att ha varit verksamma i utbildningsbranschen i drygt tio år, har vi samlat på oss massor av erfarenhet och ett stort kontaktnät av mycket kompetenta föreläsare.
Vår effektiva och slimmade organisation innebär att vi snabbt och effektivt kan ta fram nya och intressanta utbildningar,
både vad gäller öppna kurser och företagsanpassade utbildningar.

Kvalité och personligt bemötande är ledorden i vår verksamhet, därför anlitar vi bara föreläsare med mycket god pedagogisk förmåga och juridisk spetskompetens.
När du bokar kurs hos oss så har du en och samma kontaktperson från bokning till genomförd kurs,
vi hoppas och tror att det ska göra kontakten mellan oss och våra kunder lite mer personlig.

Om du har några funderingar eller synpunkter på hur vi kan förbättra oss, eller för den delen bara vill prata utbildning så är det bara att höra av sig,
vår kunniga och engagerade personal finns här för dig!

Som en liten aktör men med en stor anpassningsförmåga kommer vi att ständigt förnya vårt kursutbud utifrån förändrat regelverk och praxis.
Vårt motto är att alltid sätta våra kursdeltagares kompetensutveckling i fokus.

Alla våra utbildningar ges i seminarieform och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning.

 

 

Tips på kurs? Vill du föreläsa?