ExLibro - kurser och utbildningar för dig som söker juridisk spetskompetens

Kvalificerad fortbildning för advokater, jurister och boutredare, samt revisorer och redovisningskonsulter.

Hitta utbildningar
Hitta föreläsare

Kommande Utbildningar

09

maj

Stockholm

Familjerätt

Klientpsykologi för familjerättare - Fördjupning (Ekonomisk familjerätt)

För att lyckas som juridisk rådigare krävs mer än goda kunskaper i juridik. Du måste även kunna bemöta och sätta dig in i klientens situation, framför allt du som arbetar inom familjerätt och dagligen möter människor som befinner sig i livskris på ett eller annat vis. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med ekonomisk familjerätt. (För mer info se nedan samt fullständigt kursprogram)

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Djupare inblick i förekommande starka och dysfunktionella reaktioner hos klienten
 • Teori och praktik för konflikt hantering
 • Översikt över de grupprocesser som är vanligt förekommande i dödsbon
 • Möjlighet till reflektion över din egen “juriststil” och hur du kan anpassa den för mer effektivt bemöta och hantera klienter
 • Aktuell och praktisk tillämpning av forskning om empati och sympati, för minimering av egen känslomässig
  Påfrestning.

05

sep

Stockholm

Familjerätt

Klientpsykologi och medling i ärenden om vårdnad, boende & umgänge

Denna kurs är för dig som söker en djupare förståelse till varför klienter reagerar och agerar som det gör? Samt vad du som jurist eller advokat kan göra för att lösa upp det knutar som finns för att komma vidare i ett ärende om vårdnad, boende och umgänge (För mer information se nedan samt fullständig kursbeskrivning).

VIKTIGA PUNKTER UR KURSINNEHÅLLET

 • Vad är karakteristiskt för vårdnadstvister?
 • Tidiga varningssignaler på att ett ärende kan bli utmanande.
 • PAS ”Parental alienation syndrome” (Där förälder använder barnet/barnen för att uttrycka sin ilska motstånd mot den andra föräldern) – värdet men också kritik mot begreppet.
 • Klienter i kris och hur de hanteras bäst?
 • Praktiska verktyg för medling i ärenden om vårdnad, boende och umgänge

19

sep

Stockholm

Familjerätt

Konsten att undvika och avstyra arvstvister - Fördjupning

Arvstvister blir allt vanligare! Detta beror bland annat på att familjeförhållandena blivit mer komplicerade. Under denna kursdag går vi igenom en rad svåra frågor, med syftet att bli än bättre på det juridiska hantverket och hur man genom bra och genomarbetade handlingar minimerar risken för tvister. (Läs mer om innehållet nedan samt i den fullständiga kurspresentationen).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Utformning av testamenten för att undvika tvister – en fördjupning.
 • Vad skall man tänka på för att undvika att ett testamente klandras?
 • Hur förhåller sig olika familjerättsliga handlingar till varandra?
 • Hur skall särkullbarn hanteras?
 • Vad innebär rätten till efterarv och vad betyder det i praktiken?
 • Helhetsperspektiv – vilka frågor glöms bort?
 • Gåvor – hur skall de beaktas i planeringen?

ExLibro startade sin verksamhet 2014, vi arrangerar juridiska utbildningar och kurser som vänder sig till rådgivare som är i behov av kvalificerad utbildning, för att kunna erbjuda sina klienter den bästa och mest aktuella rådgivningen.

Se alla utbildningar

Vi anlitar endast föreläsare som har stora kunskaper inom respektive specialområde de undervisar i och de har också en god pedagogisk förmåga.

Tillsammans med många representanter ur våra målgrupper och våra namnkunniga och engagerade föredragshållare har vi kommit fram till att det finns ett stort behov av ett snabbfotat utbildningsföretag som erbjuder aktuella och kvalificerade utbildningar där föredragshållarna med sin kompetens och kännedom om nya regler och praxis som ständigt förnyas.

Vi anlitar endast föreläsare som har stora kunskaper inom respektive specialområde de undervisar i och de har också en god pedagogisk förmåga.

Vår engagerade personal har mångårig erfarenhet av utbildningsverksamhet och kommer alltid bistå våra kunder med sin expertis i att hitta rätt utbildning för just Dig! Tveka inte att kontakta oss om Ni har frågor om en specifik utbildning eller punkter i en utbildning.

Som en liten aktör men med en stor anpassningsförmåga kommer vi att ständigt förnya vårt kursutbud utifrån förändrat regelverk och praxis. Vårt motto är att alltid sätta våra kursdeltagares kompetensutveckling i fokus. Samtliga våra kurser kommer att hålla den kvalitetsnivå så att de målgrupper som har ett utbildningskrav kommer att kunna tillgodoräkna sig timmar genom att delta i våra utbildningar.

Jag ser utbildning och kompetensutveckling som en av de största framgångsfaktorerna för tjänstesektorn och där behövs pigga och alerta utbildningsföretag som ligger i framkant och ständigt erbjuder nya och aktuella utbildningar utan att tumma på kvalitén.

Utbildningsföretag som lyssnar på vad som efterfrågas på marknaden och som ger föredragshållare möjlighet att ta fram det mest aktuella och intressanta inom sina respektive områden. Identifiera nya föredragshållare inom områden som kanske inte varit aktuella tidigare men där det finns ett stort behov av kunskap och utbildning inom våra målgrupper som är advokater, jurister, revisorer, redovisningskonsulter och andra kvalificerade rådgivare.

Att ExLibro fyller en viktig roll på marknaden är jag helt övertygad om. Tillsammans med våra fantastiska föredragshållare och vår engagerade personal önskar jag dig välkommen som kursdeltagare till någon eller några av våra kurser.

Tips på kurs? Vill du föreläsa?