Ger du rådgivning till företag som bedriver kommersiell hyresverksamhet? Har du koll på vilka problem som kan uppstå i hyresrelationer när ena eller båda parterna hamnar i en ekonomisk kris? Under denna kursdag reder Assur Badur, advokat och delägare på Vinge, ut frågor och problem som rör den kommersiella hyresrätten och hur detta lämpligtvis kan hanteras i hyresavtal, vilket ofta har stor praktisk betydelse när en part får ekonomiska problem. Kursen sker i seminarieform och syftar till att belysa olika komplexa frågeställningar som uppkommer i praktiken. Under dagen kommer du på ett praktiskt och pedagogiskt vis att serveras de viktigaste nyheterna och de skarpaste analyserna med utgångspunkt i framför allt ny praxis på den kommersiella hyrerättens område. En genomgång av de senaste två årens rättsfall från Högsta domstolen kommer att göras.

Kursprogram

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Genomgång av centrala ansvarsfrågor inom den kommersiella hyresrätten, bl.a.:
  • Hyresvärdens ansvar för sina prestationer och skador
  • Hyresgästens ansvar för sina prestationer och skador
  • Hyresvärdens ansvar enligt det indirekta besittningsskyddet
  • Hyresvärdens skydd vid avtalsbrott och oförutsedda händelser
  • Hyresgästens skydd vid avtalsbrott och oförutsedda händelser
  • Genomgång av nytillkommen refererad rättspraxis senaste två åren (2019/2020)
 • Olika sakrättsliga problem i samband med parts konkurs.
 • Under vilka förhållanden upphör ett hyresavtal på grund av ena partens konkurs eller obestånd?
 • I vilka fall har en hyresgäst rätt till reduktion av hyran?
 • I vilka fall kan en hyresvärd befrias från ansvar för nedsättning av hyra och/eller utge skadestånd?
 • Vilka möjligheter har part att friskriva sig från ansvar för att prestera under ett hyresavtal?
 • Hur ska olika standardklausuler på marknaden tolkas i ljuset av ovanstående?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 900kr

09 december 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Assur Badur
Profilbild
Assur Badur
Advokat, Advokatfirman Vinge

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater eller andra som arbetar eller avser att arbeta med kommersiella hyresrättsliga frågeställningar och kommersiella hyresavtal.

Relaterat