Denna kurs är för dig som söker en djupare förståelse till varför klienter reagerar och agerar som det gör? Samt vad du som jurist eller advokat kan göra för att lösa upp det knutar som finns för att komma vidare i ett ärende om vårdnad, boende och umgänge. Vidare får du även det praktiska verktygen för att hantera dels relationen till dina klienter, men även den egna känslomässiga påfrestningen

Kursprogram

Kursbeskrivning

Skilsmässor kan i sig vara komplexa och psykologiskt mycket svåra processer som kan sträcka sig över flera av våra viktigaste sfärer i livet: ekonomiskt, socialt, praktiskt, känslomässigt etc. När vårdnaden av barn dessutom ingår i den problematiken så blir det psykologiska handlaget av ärendet en ofta ofrånkomligen en viktig del av juristens/advokatens arbetsuppgift. I den här praktiskt orienterade kursen introduceras psykologiska förhållningssätt och praktiska verktyg som ökar juristens möjligheter att effektivare hantera det som egentligen är hens arbetsuppgift – juridiken.

VIKTIGA PUNKTER UR KURSINNEHÅLLET

  • Vad är karakteristiskt för vårdnadstvister?
  • Tidiga varningssignaler på att ett ärende kan bli utmanande.
  • PAS ”Parental alienation syndrome” (Där förälder använder barnet/barnen för att uttrycka sin ilska motstånd mot den andra föräldern) – värdet men också kritik mot begreppet.
  • Klienter i kris och hur de hanteras bäst?
  • Praktiska verktyg för medling i ärenden om vårdnad, boende och umgänge
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm, pris 7.900kr

05 september 2019

Föreläsare

Profilbild
Jens Näsström
Profilbild
Jens Näsström
Arbetspsykolog

Målgrupp

Advokater och jurister som arbetar med vårdnad, boende och umgänge.

Relaterat

Familjerätt
Konsten att undvika och avstyra arvstvister - Fördjupning
Familjerätt
Familjerättsligt forum 2019 på Falkenbergs strandbad
Familjerätt
Komplicerade arvskiftesfrågor i praktiken