Under förmiddagen föreläser vår speciellt influgna gästföreläsare från Norge, nämligen ingen mindre än Margrethe Buskerud Christoffersen om undersökningsplikt och upplysningsplikt vid företagsöverlåtelser. Under eftermiddagen kommer Carl Svernlöv föreläsa om ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar vid företagsöverlåtelser. Dagen avslutas med ett forum på ca 75 minuter för diskussion kring dagens ämnen, moderator för diskussionen är Margrethe Buskerud Christoffersen, deltar gör även Carl Svernlöv.

Kursprogram

Förmiddag

Föreläsare: Margrethe Buskerud Christoffersen

Christoffersen wrote her doctorate thesis “Sale and purchase of businesses”, related to the sellers responsibility for breach of contract, in 2008. She has worked as a business lawyer at the Norwegian lawfirms BAHR and Thommessen for 15 years. She works now at the Institute for Private law at the University of Oslo, with corporate law and contract law.

Subject: The seller’s duty to disclose and the purchaser’s duty to investigate

When negotiating contracts related to sale of businesses, sale of shares or assets, the parties have a particular focus on minimizing their risk related to negative elements of the business. Although the contracts are comprehensive, disputes occurs because the purchaser is disappointed and the parties disagree whether he has a claim for compensation under the contract. These disputes regularly raise difficult questions within contracts law. One reason is that a business is a more complex purchase item than traditional sale of goods, from which the Scandinavian contract law is developed. Another reason is that the contracts used in Scandinavia, are inspired by contracts governed by Anglo American law.

In this course, we analyze the seller’s responsibility under representations and warranties according to Scandinavian contract law.  Furthermore, we analyze the seller’s responsibility for items not covered by such clauses and in particular his duty to disclose. The purchaser’s duty to investigate is relevant for both situations. The legal questions will be discussed, in relation to both contract clauses and the background law.

Important points from the course content:

 • The relationship between the seller’s duty to disclose and the purchaser’s duty to investigate
 • How the purchaser’s duty to investigate is influenced by a Due Diligence agreement and by the seller’s representations and warranties
 • Can the parties agree that the seller’s responsibility shall be exhaustively regulated in the representations and warranties, under Scandinavian Contract law?
 • How will Disclosure letters be interpreted according to Scandinavian Contract law

Förmiddagens föreläsning kommer hållas på norska/nordiska men all dokumentation är på engelska.

 

Eftermiddag

Föreläsare: Carl Svernlöv

Ämne: Ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar vid företagsöverlåtelser
Syftet med kursavsnittet är att ge praktiska och fördjupade kunskaper på området.

Kursavsnittet behandlar säljarens ansvarsbegränsningar och -friskrivningar i förvärvsavtalet från ett brett perspektiv, allt ifrån den underliggande civilrätten till vad man kan skönja utarbetat sig som marknadspraxis på området. Här görs också vissa utblickar till andra länder, främst USA. Vi går igenom specifika klausuler och hur de kan skrivas från köparens och säljarens sida för att uppnå sitt syfte. Vi kommer även att göra en djupdykning i hur HD:s praxis på senare år inom allmän civil- och köprätt påverkat giltighet och räckvidd av de allmänna ansvarsbegränsningar man ofta finner i förvärvsavtalen.
Kursmaterialet är i delar på engelska.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Garantiernas funktion och friskrivningarnas balanserande effekt ur ett allmänt skadeståndsperspektiv
 • Allmänna ansvarsbegränsningsklausuler i företagsöverlåtelseavtal
 • Hur skiljer sig market practice mellan Sverige och USA i dessa delar?
 • Friskrivningar i förhållande till oriktiga gemensamma förutsättningar
 • Effekten av säljarens felaktiga eller missvisande uppgifter på köparens undersökningsplikt samt allmänna ansvarsfriskrivningar
 • Vad är en double materiality scrape och hur påverkar den säljarens ansvar?
 • Hur påverkas allmänna friskrivningar av NJA 2016 s. 237?
 • Hur ska en friskrivning formuleras för att ha störst chans att upprätthållas?

 

 

Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Ordinarie pris: 8 900kr
Rabatterat pris: 8 010kr
Rabatt: 10%

22 oktober 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Margrethe Buskerud Christoffersen
Profilbild
Margrethe Buskerud Christoffersen
Associate Professor at the Institute for Private law at the University of Oslo
Profilbild
Carl Svernlöv
Profilbild
Carl Svernlöv
Advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå

Målgrupp

Advokater, jurister och andra rådgivare som arbetar med företagsöverlåtelser

Relaterat

Affärsjuridik
Skadestånd i avtalsförhållanden
Affärsjuridik
Transaktionsdagen (Spring edition)
Affärsjuridik, Processrätt
Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs