Kursens syfte är att ge dig som praktiker inom brottmål och då särskilt försvararuppdrag, gedigen kunskap och färdigheter för att hantera psykiatriska aspekter i arbetets utförande. Kursen är uppbyggd kring och ska belysa aspekter från förordnande till domens avkunnande. Centralt är att få redskap för att hantera en psykiskt sjuk klient, till att rättsligt föra en stringent argumentation, i fråga om uppsåt, påföljd m.m.

Kursprogram

Kursdagarna pågår mellan klockan 08:30 – 12:30 med en längre paus mellan klockan 12:30 – 15:30 och kursen fortsätter därefter mellan 15:30 – 17:30.
 

TISDAGEN 15 OKTOBER

Avresa
 

ONSDAGEN 16 OKTOBER

Kursdag 1
 
Johans Kallus kursdel

Med en djupare praktisk förståelse av den psykologiska dimensionen kan advokaten i högre grad anpassa sitt förhållningssätt och sin advokatstil och därmed underlätta det juridiska arbetet med klienten, till gagn för båda parter.

 
Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Första mötet med klienten; frihetsberövande och inför polisförhör
 • Hantering av frihetsberövad klient med psykisk ohälsa; kontakter med anhöriga, polis, åklagare och myndigheter samt behov av vård
 • Reflektioner och ställningstaganden ang. den psykiska ohälsans inverkan vid polisförhör
 • Klienter i kris
 • §7-utredning och RPU; Finns behov? Egna initiativ till utredningar samt klientperspektivet!
 • Uppsåtsbedömning vid psykisk ohälsa
 • Klienthantering och vägledning inför och vid huvudförhandling
 • Påföljdsbestämning, reflektioner och argumentation för rättspsykiatrisk vård, fängelse eller annan påföljd
 • Centrala rättsfall

Jens Näsströms kursdel

Klienter med psykiska problem i brottmål befinner sig ofta under stark stress och har inte sällan relaterad men icke-juridisk problematik av psykiatrisk, social, eller ekonomisk karaktär – inte sällan med inslag av missbruk. Framgångsrik representation bygger därför inte alltid enbart på en genuin juridisk kompetens och engagerad arbetsinsats, utan också på advokatens handlag av den psykologiska dimensionen av arbetet med att försvara en klient. I den första delen av kursen introduceras ett protokoll för att på ett psykologiskt dynamiskt sätt arbeta med klienter den här typen av problematik. Det möjliggör tidigare identifiering av potentiella svårigheter i samarbetet, stärker arbetsalliansen samt ger advokaten en mer realistisk bild av klientens styrkor och svagheter i försvarsbetet.

 
Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Bedömning av klientens fungerande i den gemensamma juridiska arbetsuppgiften
 • Klienttypologier associerade med psykiska problem
 • Vanligt förekommande misstag och ‘fällor’ i arbetet med den här gruppen av klienter
 • Klienter i kris
 • Effektiv kommunikation med klienter med kognitivt nedsatt förmåga
 • Egna reaktioner på klient-relaterad känslomässig stress

 

TORSDAGEN 17 OKTOBER

Kursdag 2
 
Föreläsare: Stefan Reimer och Hans Adler

Kursdagen ger insikt i hanteringen av psykiskt störda lagöverträdare både ur ett straffrättsligt och rättspsykiatriskt perspektiv. Tanken är att alla olika stadier av straffprocessen ska belysas. Från förundersökning, rättegång, rättspsykiatriska utredningar (§ 7-intyg, RPU), dom, påföljd och verkställighet. I det sammanhanget tas bl.a. frågorna om straffrättsligt ansvar, vad som utgör allvarlig psykisk störning, fängelseförbudets utformning och tillämpning, förutsättningarna för att döma till rättspsykiatrisk vård med eller utan särskild utskrivningsprövning samt utskrivningsprövningen vid särskild
utskrivningsprövning upp. Som deltagare får du en fördjupad kunskap om och förmåga att argumentera i din roll när det gäller frågor som berör psykiskt störda lagöverträdare. Kursen har ett ”praktiker-perspektiv”. Praktikfall behandlas och diskuteras i seminarieform. Viktigare rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna gås igenom och analyseras.

 
Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Har gärningen begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning?
 • Vad är en allvarlig psykisk störning i straffrättslig mening? Finns det skillnader i förhållande till den allmänna psykiatrin (LPT)?
 • När ska det företas en s.k. § 7-undersökning? Hur går denna till?
 • Hur tillgodoses vårdbehov under häktningstiden?
 • När föreligger ett absolut fängelseförbud enligt 30 kap. 6 § brottsbalken?
 • Vilka synnerliga skäl krävs för att påföljden ändå ska kunna bestämmas till fängelse enligt 30 kap. 6 § brottsbalken?
 • Hur bedöms behovet av rättspsykiatrisk vård?
 • När kan andra påföljder än fängelse eller rättspsykiatrisk vård bli aktuella trots att det rör sig om allvarligare brottslighet?
 • Vad innebär en rättspsykiatrisk undersökning (RPU)? Hur genomförs denna? Vad kan en RPU ge svar på för frågor?
 • Rättegångens genomförande
 • Hur sker prövningen av utskrivning och vistelse utanför vårdinrättningen gällande rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning?

FREDAGEN 18 OKTOBER

Kursdag 3
 
Föreläsare Hans Adler & Johan Kallus
 
Förmiddag
”LRV som påföljd”
Vårdens inledande

 • Kriterier för vård enligt LRV
 • Vård i sluten respektive öppen form
 • Prövningar enligt LRV under pågående vård och dess upphörande
 • Fängelse som påföljd vid psykisk ohälsa

Gruppövning baserad på vad som har behandlats under de första två kursdagarna

Eftermiddag

 • Paneldiskussion och avslutning med alla föreläsare

LÖRDAGEN 19 OKTOBER

Ledig dag
 

SÖNDAGEN 20 OKTOBER

Hemresa

Övrig information och priser

Kursdagarna uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg, omfattande 18 kvalificerade utbildningstimmar, tilldelas efter genomförd utbildning.

Kursanmälan kan göras via mail till order@exlibro.se eller telefon, 08-400 24 700. Antalet kursplatser är begränsade.

 Kursavgift – 17 900 Kronor (18 timmar certifierad utbildning under 3 dagar)

Flyg & logi

 • Flyg t/r samt del i dubbelrum för kursdeltagare (delar rum med annan kursdeltagare): 15 900 kronor
 • Flyg t/r samt del i dubbelrum för kursdeltagare (delar rum med medresenär): 18 900 kronor
 • Flyg t/r samt del i dubbelrum för medresenär: 9 900 kronor (Gäller en medresenär)

I priset ingår:

 • Flyg Stockholm – Verona Verona – Stockholm
 • Transfer t/r flygplatsen-hotellet i Bardolini
 • 5 övernattningar på 4-stjärnigt hotell
 • Helpension
 • Bagagehantering & alla flygskatter.*Vi reserverar oss för prisändringar som ligger utanför vår kontroll.
Tillägg
 • Enkelrum 5.900 kronor
 • Välkomstmiddag 895 kronor
 • Avslutningsmiddag 895 kronor 
Anmälningsavgift, 20% av den totala order summan, faktureras direkt och inbetalas inom 10 dagar. Därefter anses er bokning vara komplett och genomförd.
Slutbetalning ska vara researrangören tillhanda senast 45 dagar före avresa.

Avbokningsvillkor*  Avbokning mottages endast via e-post till avbokning@exlibro.se Vid avbokning inkommen:

 • Vid avbokning från anmälningsdagen till 45 dagar innan avresa (15/10 2019) debiteras 20% av totaltkostanden för samtliga delar av bokningen.
 • Vid avbokning efter den 31/8 2019, debiteras 100% av totalkostnaden För samtliga deltar av bokningen.
 • Möjlighet finns att teckna extra avbokningsskydd till en kostnad av 5% av det totalt värdet av bokat arrangemang, för villkor kontakta ExLibro AB.

*Kursen genomförs i samarbete med Resfeber och särskilda avbokningsvillkor gäller därmed. Dessa återfinns under kurssidans villkorsknapp på hemsidan.

Minimera Maximiera

Galleri

Kurstillfällen

Ort: Bardolino, Italien

15 oktober - 20 oktober 2019

Föreläsare

Profilbild
Johan Kallus
Profilbild
Johan Kallus
Advokat och ägare av Kallus Advokatbyrå
Profilbild
Hans Adler
Profilbild
Hans Adler
Rättspsykiatriker inom medicinsk juridik
Profilbild
Stefan Reimer
Profilbild
Stefan Reimer
Justitieråd
Profilbild
Jens Näsström
Profilbild
Jens Näsström
Arbetspsykolog

Målgrupp

Advokater & jurister som agerar försvarare och/eller målsägandebiträde i brottmål.

Relaterat

Straffrätt
DNA-bevisning - De viktiga grunderna
Straffrätt
DNA-bevisning - De viktiga grunderna
Straffrätt
Uppsåt, oaktsamhet och bevisvärdering i praktiken, Unik möjlighet att lyssna på nya Justitierådet!